Kort om fibromyalgi og medicin

Medicin kan bruges som en del af behandlingen ved fibromyalgi, særligt i forhold til smerter og søvn. Det er ofte nødvendigt at prøve sig frem, da det er forskelligt fra person til person, hvad der hjælper.

Medicin skal altid ordineres af en læge efter grundig afvejning med den fibromyalgiramte af fordele og bivirkninger ved medicinen.

Vi bringer denne oversigt for at oplyse om medicin, der bruges i relation til fibromyalgi.

Mange med fibromyalgi er meget medicinfølsomme. Derfor er det vigtigt at starte meget langsomt op med ny medicin. Dosen skal øges langsomt over tid for at begrænse bivirkningerne. Er bivirkningerne så voldsomme, at man ønsker at stoppe behandlingen, skal man aftale dette med sin læge.

Hvis man har mange smerter, også efter at man har startet noget medicin op, kan den praktiserende læge henvise til et tværfagligt smertecenter. De tværfaglige smertecentre kan hjælpe med medicinen. De kan hjælpe med at finde den rigtige medicin og ”rydde op” i den medicin, man tidligere har fået. De kan også hjælpe med andre former for behandling, fx med træning, afspænding og ergoterapi.

Anti-depressiv medicin
Anti-depressiv medicin reducerer smertesignalerne til hjernen og kan for mange også hjælpe med søvnkvaliteten. I forhold til fibromyalgi bruges især to typer af indholdsstoffer: Den ældre type TCA (Amitriptylin og Saroten) og den nyere type SNRI (Cymbalta, Duloxetin og Xeristar). 

En tredje type, SSRI, har kun ringe effekt ved fibromyalgismerter.

Anti-epileptisk medicin
Anti-epileptisk medicin reducerer smertesignalerne fra hjernen og hjernens smerteregistrering og bruges især, når man har stærke smerter. I forhold til fibromyalgi bruges Gabapentin og Pregabalin.

Morfin
Tramadol er en svag form for morfin, der kan bruges til fibromyalgi, men det bør kun afprøves som sidste mulighed.

Midler mod muskel og ledsmerter (NSAID - ibuprofen)
Ibuprofen kan hjælpe, men mest hvis man udover fibromyalgi også har andre diagnoser eller skader, der giver muskel- eller ledsmerter.

LDN
LDN eller lav dosis Naltrexone bruges på forsøgsbasis ved fibromyalgi. LDN virker blokerende på kroppens morfin receptorer og andre typer receptorer i centralnervesystemet.

Cannabis
Der er endnu meget lidt viden omkring cannabis og fibromyalgi og de få resultater, der er, viser begrænset effekt og mange bivirkninger, muligvis fordi det primært er forsøg med det aktive stof THC. Du kan læse mere om medicinsk cannabis på vores hjemmeside.

Nyhedsbrev