Sundhed og livsstilsfaktorer

 undefined

Sundhed er ikke blot fravær af sygdom, det er også livskvalitet og muligheden for at opnå det højest mulige funktionsniveau, situationen taget i betragtning.

Sundhed, i relation til fibromyalgi og et liv med kroniske smerter, består af forskellige faktorer, og skal vurderes i forhold til de særlige betingelser, man må leve med, når kroniske smerter er en afgørende del af hverdagen. I lighed med alle andre, er det vigtigt at leve så sundt som muligt for at undgå at belaste helbredet yderligere, men der er nogle særlige forhold, der skal tages i betragtning.

Fysisk træning er af afgørende betydning for kroniske smertepatienter, herunder også fibromyalgiramte. Træningen skal naturligvis afpasses til den enkeltes tilstand og formåen og med en meget gradvis og forsigtig progression i træningen, men den er et must, hvis der skal opnås en rimelig livskvalitet og forhindre en forværring af smertetilstanden. Det er vigtigt at gøre sig klart, at man ikke kan træne smerterne væk, eller træne sig tilbage til et ”normalt” funktionsniveau.

Afspænding er ligeledes af afgørende betydning for sundheden, idet den er en vigtig del af smertehåndteringen. Daglige afspændingsøvelser anbefales, idet disse øvelser kan være en stor hjælp til at få mere ”kontrol” over smerterne, selv om de naturligvis ikke fjerner disse.

Unødvendig stress bør i videst muligt omfang undgås, idet dette er med til at forværre smerter og nedsætte funktionsniveauet. Et højt stressniveau forværrer ikke alene smerterne, men øger også de kognitive vanskeligheder i forhold til hukommelses- og koncentrationsbesvær.

Det er vigtigt at kosten er sund og varieret og Ernæringsrådets anbefalinger er også hensigtsmæssige for fibromyalgiramte. Spis sundt, spis grønt og gerne 6 små måltider i stedet for 3 større. Der er ikke videnskabelig dokumentation for, at fibromyalgiramte har effekt af at leve på en særlig diæt eller udelukke bestemte fødevarer af kosten, ligesom der heller ikke er en dokumenteret effekt af bestemte kosttilskud. Store kostundersøgelser har vist, at der for nogle fibromyalgiramte er en mindre effekt ved af at spise vegetarisk, men der er ikke tale om markant forbedring.

Eventuelt overvægt er en belastning for kroppen og er bedst at undgå. Der er en del forskning om hvordan rygning påvirker fibromyalgi og derfor bør undgås, større mængder alkohol er heller ikke godt og det samme gælder også andre misbrugsproblemer.

Kommentar til Lene Hansson
Et svar på Lene Hanssons indlæg i BT den 17/10-2014, hvor hun påstår at fibromyalgi skyldes en syreophobning i kroppen

Impact of tobacco use
Et kort forskningsresume på engelsk om rygnings påvirkning på fibromyalgipatienter

Links til sundhed og livsstilsfaktorer
Find forskellige links til mere viden om sundhed og livsstilsfaktorer her

Copyright: Fibromyalgi- & Smerteforeningen.

Nyhedsbrev