Brugen af Cannabis i behandlingen af fibromyalgi

Nogle fibromyalgipatienter oplever, at de har rigtigt stor glæde af cannabis i behandlingen af deres smerter og derfor har mange af vores medlemmer og andre undret sig over, hvorfor Fibromyalgi- & Smerteforeningen (FSF) ikke bare er gået ud og anbefalet brugen af Cannabis.

Problemstillingen for os har ligget i, at vi som repræsentanter for fibromyalgiramte og som troværdig samarbejdspartner for politikere, myndigheder og sundhedsvæsenet ikke kan gå ud og anbefale en behandling, der ikke er lovlig i henhold til den danske lovgivning. Vi vil ikke anbefale en behandling som er kriminaliserende og ulovlig. Vi kæmper derfor for en lovliggørelse   af medicinsk cannabis og støtter initiativer der kan fremme denne proces. Patienter med gavnlig og nødvendig behandling med cannabis bør ikke kriminaliseres og understøtte et kriminelt miljø for og få en forbedret livskvalitet.

På den anden side, kan vi jo som forening kun være interesseret i at støtte medicin, som kan bruges i behandlingen af mennesker med fibromyalgi. Der findes vel ikke patientforeninger, der kæmper imod effektiv medicin. Som forening arbejder vi for at forbedret og flere muligheder for en effektiv behandling herunder cannabis.

Det er vigtigt for FSF, at en evt. lovliggørelse af behandling med cannabis hviler på et videnskabeligt forsvarligt grundlag. Derfor tilskynder FSF også enhver forskning, der udføres systematisk, fagligt, videnskabeligt redelig forskning. Det er vigtigt, at især bivirkninger og psykologiske konsekvenser af behandlingen afdækkes før vi kan gå ind for en evt. lovliggørelse.

Det vi som forening ser som en mulig behandling er små doser. Vi arbejder ikke for at fibromyalgiramte skal gå rundt i en konstant rus eller efterlades i passivitet af behandlingen.

Vi mener også at der er tale om en meget lille gruppe af patienter med fibromyalgi, hvor denne behandling vil være gavnlig/aktuelt.

Manu Sareen har skrevet en debatartikel i Politiken om emnet, som du kan læse her.

Information har bragt en historie om emnet den 29. juni 2015, som du kan læse her.

Nyhedsbrev