Fibromyalgi skyldes ikke alkohol og rygning, Lene Hansson!

Kommentar til Lene Hansson artikel i BT d. 20. 10 2014:
Fibromyalgi skyldes ikke alkohol og rygning, Lene Hansson!
BT bragte den 17. oktober i sin Plus-sektion artiklen indlægget ” Har du smerter, du ikke forstår? ” af Lene Hansson med emnet fibromyalgi. Fibromyalgi- & Smerteforening vil gerne understrege at der ikke findes nogen videnskabelig dokumenteret forskning som understøtter Lene Hanssons påstande om, at fibromyalgi kan forklares med en syreophobning i kroppen fordi vi spiser forkert, drikker for meget alkohol, ryger eller dyrker for lidt motion.

Artiklen sammenblander fibromyalgi og uforklarlige smerter. Fibromyalgi skyldes en forstyrrelse i det smerter signalerende system som er overaktivt. Fibromyalgi er IKKE ens egen skyld selvom, Lene Hansson skriver, at det naturligvis ikke er med vilje.

Fibromyalgi er en fysisk sygdom med kroniske smerter i bevægeapparatet, som skyldes forstyrrelser i centralnervesystemet, og ikke som Lene Hansson påstår, en syreophobning i cellerne. Forskningen viser endvidere, at der er tale om en genetisk faktor i forhold til sygdommen.

Fibromyalgi er klassificeret i WHO’s diagnosefortegnelsen under M 79.7, fysiske smerter af ikke psykogen kareter.  Sundhedsstyrelsen følger WHO’s klassificeringssystem.

Der er altså ikke tale om en psykosomatisk lidelse. Fibromyalgiramte skal derfor ikke udsættes for skyld og skam på grund af fordomme eller uvidenskabelige påstande fra Lene Hansson. De nævnte kostplaner og guidelines må alene stå for Lene Hanssons egen regning.

Fibromyalgi- & Smerteforeningen beskæftiger sig udelukkende med videnskabelig anderkendt forskning, og vi kan derfor ikke anbefale nævnte kostråd og guidelines. Man kan læse mere om sygdommen på www.Fibromyalgi.dk 

Endvidere kan der henvises til Sundhedsstyrelsens kommende kliniske retningslinjer for ”Generaliserede smerter i bevægeapparatet”, som netop bygger på international forskning.

Fibromyalgi- & Smerteforeningen er en patientforening, der arbejder for fibromyalgiramtes rettigheder og for at udbrede kendskabet til fibromyalgi som en fysisk sygdom. Foreningen ytrer sig i den offentlige debat i forhold til fibromyalgi, det rummelige arbejdsmarked, samt sociale og sundhedsmæssige spørgsmål. Foreningen tilbyder også medlemmerne kurser i hvordan man lærer at tackle sygdommen og leve et så aktivt liv som muligt med fibromyalgi.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Fibromyalgi- & Smerteforeningen på tlf. 33 23 50 60.

 

Nyhedsbrev