Tværfaglig smertebehandling

undefined

Tværfaglig smertebehandling er når du kombinerer flere former for faglighed og mindst to forskellige faggrupper udgør et team, som udfører mindst to forskellige behandlingstyper. Det kan f.eks. være en terapeut, der udfører kognitiv adfærdsterapi og en fysioterapeut, der laver superviseret og individualiseret fysisk træning. Den multidisciplinære indsats gives optimalt som en koordineret indsats, hvor de sundhedsprofessionelle planlægger, justerer og evt. sætter mål for indsatsen sammen. Dette samarbejde karakteriseres også som et interdisciplinært samarbejde

På de store tværfaglige smerteklinikker og smertecentre er det ofte en læge med viden om medicinering, noget fysioterapi og en psykolog der er grundstammen og så er der måske også tilknyttet en ergoterapeut og en socialrådgiver til tilbuddet.

Man kan henvises til en tværfaglig smerteklinik eller smertecenter for at få den bedst mulige smertedækning, men det er altid et krav, at man er villig til også at arbejde med den bedste medicinske behandling (det vil sige at afprøve relevant medicinsk behandling inklusiv at justere eventuel nuværende medicin). Ved henvisning kan ventetiden flere steder med fordel udnyttes til, at ens egen læge i samarbejde med smerteklinikken eller centret begynder arbejdet med at justere eller afprøve medicin. Hvor lang ventetiden er til de forskellige steder kan undersøges på www.venteinfo.dkved at søge på ”tværfaglig smertebehandling”.

Behandlingen er individuel og helhedsorienteret og tilrettelægges på baggrund af de fysiske, psykologiske og sociale forhold, der er påvirket af smertetilstanden med en målsætning om at samarbejde tværfagligt med patienten i centrum med henblik på at opnå den bedst mulige grad af lindring, livskvalitet og rehabilitering. 

Udover de offentlige tilbud er der også en række private smerteklinikker og – centre. Hvis der er over 2 måneders ventetid til de offentlige tilbud træder behandlingsgarantien i kraft, og man kan vælge et af de private tilbud. Derudover samarbejder nogle kommuner også med de private klinikker og centre om kurser, der skal udrede sygemeldte eller gøre sygemeldte arbejdsmarkedsparate.

Fibromyalgi- & Smerteforeningen vil gerne høre om gode og dårlige oplevelser med de tværfaglige smertekliniker og - centre, så vi har mulighed for at danne os et overblik over området.

Læger og sagsbehandlere ved for lidt om kronisk smerte
Et interview med Niels-Henrik Jensen, chef for Tværfagligt Smertecenter på Amtssygehuset i Herlev

Effects of a one week multidisciplinary programme
En forskningsartikel på engelsk om et tværfagligt forsøg

Links til tværfaglig behandling
Find forskellige links til mere viden om tværfaglig behandling her

Copyright: Fibromyalgi- & Smerteforeningen.

 

Nyhedsbrev