Fibromyalgi er en kronisk smertesygdom med en bred vifte af symptomer hos patienterne.

Fibromyalgi er en kronisk smertesygdom med en bred vifte af symptomer hos patienterne.

Hvad er fibromyalgi?

Forstærkede smertesignaler
Fibromyalgi er en kronisk smertesygdom, der skyldes forstyrrelser i den måde, som hjernen og nervesystemet bearbejder smerter på. Mekanismen kaldes ”central sensibilisering”.

Det betyder, at nervecellerne i rygmarven og i hjernen (centralnervesystemet) bliver mere følsomme. Fibromyalgiramtes smertesignaler bliver derfor forstærket.

Samtidig fungerer de naturligt forekommende smertedæmpende mekanismer i kroppen ikke optimalt hos mennesker med fibromyalgi.

Almindeligvis opfattes smerte som kroppens akutte advarselssignal ved skade.

Fibromyalgi passer dog ikke ind i smertens skabelon på den måde, at smerten ikke skyldes beskadigelse eller sygdom i f.eks. muskler, sener, led, knogler eller indre organer, men er en ”omlægning” af smertesystemets funktion.

Vekslende symptomer
Fibromyalgi kan give forskellige symptomer, som typisk veksler fra dag til dag.

Typiske kendetegn er kroniske og diffuse muskel- og ledsmerter – ofte ledsaget af træthed.

Selve ordet fibromyalgi betyder smerter i sener og muskler. Sygdommen kan på nuværende tidspunkt ikke helbredes, men man kan leve et godt liv med støtte og behandling.

Fibromyalgi er kendetegnet ved en såkaldt "generaliseret smertetilstand". Det vil sige, at du oplever smerte i alt væv og fra alle muskler, senetilhæftninger og led. Du kan opleve at have ondt i hele kroppen.

Det er vigtigt, at du bliver undersøgt for andre sygdomme, så lægen eventuelt kan udelukke dem og give dig den rigtige diagnose og behandling.

Stivhed og smerter
Muskelsmerterne optræder typisk sammen med stivhed i kroppen. Dine muskler vil føles stive og smertende. Smerterne ved fibromyalgi har en diffus karakter med tendens til at brede sig i større eller mindre dele af kroppen, og de varierer i styrke og varighed. Andre former for smerter kan være: 

  • Hovedpine
  • Tarmirritation
  • Blæreirritation
  • Menstruationssmerter
  • Overfølsomhed for kulde
  • Uro i benene
  • Unormal fornemmelse af stikken
  • Prikken og følelsesløshed
  • Muskelsvækkelse og forværret muskelsmerte ved fysisk aktivitet
  • Træthed

Overvældende træthed
Mange med fibromyalgi oplever træthed, som du kan opleve ved selv små anstrengelser. Trætheden og smerterne kan være overvældende og begrænse de daglige aktiviteter.

Nattesøvnen kan blive afbrudt på grund af smerter, og du kan også opleve problemer med at huske ting og have svært ved at fastholde opmærksomheden.

Nogle føler sig deprimerede. Det kan være på grund af de kroniske smerter, og det kan forstærke symptomerne.

Gode og dårlige dage
Symptomerne vil veksle fra dag til dag, uden at du kan forudsige, hvornår du vil have det godt. På de gode dage vil du ofte lave mere end normalt. Det kan give flere gener de følgende dage, fordi der er mulighed for, at du på den måde overbelaster din krop.

Du vil i perioder have gode dage med få smerter og gener, mens du i andre perioder generelt vil have det dårligt og have mange smerter og gener.

Alle kan få sygdommen
Fibromyalgi kan ramme alle - børn, unge og ældre, mænd og kvinder og også mennesker, der i forvejen døjer med andre diagnoser.

Som ved andre kroniske smertesygdomme er der dog en klar overvægt af kvinder blandt de personer, der diagnosticeres med fibromyalgi. Kvinder tegner sig for mellem 75 - 90% af de sygdomsramte, mens tallene for mænd er mellem 10 - 25%. 

Tidligere var det oftest kvinder mellem 40 - 65 år, som fik stillet diagnosen, men der ses nu en stigende tendens til, at mange yngre mennesker helt ned i teenagealderen - og også børn - diagnosticeres.

Sundhedsstyrelsen skønner, at mindst 2% af befolkningen i Danmark lider af sygdommen, hvilket svarer til omkring 100.000 personer.

Hvis du har spørgsmål om fibromyalgi, kan du kontakte Fibromyalgi- & Smerteforeningen.

Ring til os på tlf. 33 23 55 60

- Mandag fra kl. 10-14 & kl. 16-18
- Tirsdag fra kl. 10-14
- Onsdag fra kl. 10-14 & fra kl. 16-18
- Torsdag fra kl. 10-14 & fra kl. 16-18
- Fredag fra kl. 10-14

Du kan også skrive til os på fsf@fibromyalgi.dk.

Vi svarer dig altid hurtigst muligt!