Hvis man har kroniske smerter og eventuelt har mistanke om, at man har diagnosen fibromyalgi, skal man henvende sig til sin praktiserende læge for at få en udredning.

Hvis man har kroniske smerter og eventuelt har mistanke om, at man har diagnosen fibromyalgi, skal man henvende sig til sin praktiserende læge for at få en udredning.

Udredning og diagnosticering af fibromyalgi

Smerter og symptombillede
Hvis man har kroniske smerter og eventuelt har mistanke om, at man har diagnosen fibromyalgi, skal man henvende sig til sin praktiserende læge for at få en udredning.

Fibromyalgi kan ikke påvises biomedicinsk (fx blodprøver, scanninger), men første skridt i en udredning vil efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger være at afklare, om der fx kan være tale om tilstande som fx gigtsygdomme og D-vitamin-mangel.

Når andre tilstande er udelukket, vil diagnosticering med fibromyalgi ske på baggrund af, hvilke smerter man oplever samt det samlede symptombillede.

Smertebillede og ledsagende symptomer
Lægen skal hjælpe med at adskille, om der er tale om kroniske smerter (smerter i mindst 3 måneder), og om det er en regional eller generaliseret smertetilstand. Altså stammer alle smerter fra ét bestemt område, fx smerter i lænden, eller er smerten mere diffus, hvor det er sværere at bestemme, hvor smerten stammer fra. 

Diagnosticering af fibromyalgi kræver, at man oplever generaliserede smerter, dvs. kroniske smerter i mindst 4 af 5 kropsregioner (hhv. højre/venstre side af kroppen, over/under hoften og langs rygsøjlen).

Det betyder ikke, at smerterne er lige stærke alle steder, man kan fx godt have mest ondt i nakke og skuldre og så i mindre omfang fx have smerter i benene.

Generaliserede smerter eller generaliserede smertetilstande er en overordnet betegnelse, hvoraf patienter med fibromyalgi udgør den bedst karakteriserede undergruppe. Er der tale om kroniske smerter, der kun opleves i ét område af kroppen, er der tale om en regional smertetilstand.

Symptomer og sværhedsgrad
Udover patientens oplevelse af smerte er diagnosticering af fibromyalgi baseret på, hvilke andre symptomer man oplever og sværhedsgraden af disse.

Patienter med generaliserede smerter er ofte kendetegnet ved at rapportere et højt smerteniveau, få smertefri perioder, og ofte er smerterne ledsaget af søvnforstyrrelser, kognitive problemer, organrelaterede klager samt en betydelig smerterelateret nedsættelse af funktionsevnen, der påvirker den dagligdags livsførelse.  

Undersøgelse af smertefølsomhed
Lægen vil i de fleste tilfælde også udføre en klinisk undersøgelse for bl.a. at undersøge smertefølsomhed, der undersøges ved, at lægen påfører forskellige lette tryk.

Nogle læger anvender en tenderpointundersøgelse i udredning og diagnosticering af fibromyalgi, som omfatter undersøgelse af 18 trykømme punkter (tenderpoints) og nogle kontrolpunkter ved at påføre et tryk på 4 kilo. 

Tidligere var det et egentlig krav for diagnosticering af fibromyalgi, at patienten skulle reagere med smerte og muskelreaktion på mindst 11 ud af de 18 punkter i en tenderpointsundersøgelse.

Tenderpointundersøgelsen har imidlertid været kritiseret for bl.a. at være for svær at anvende i praksis, hvorfor tenderpointundersøgelsen ikke længere anses som et krav i diagnosticeringen. Nogle læger anvender dog fortsat undersøgelsen. 

Kan smerterne skyldes andre sygdomme?
Ved mistanke om generaliserede smerter, herunder fibromyalgi, skal den praktiserende læge udelukke andre årsager til symptomerne.

Udelukkelse vil ofte indebære blodprøver med undersøgelse af forskellige biomedicinske markører. Hvis lægen pga. svaret på blodprøverne eller af anden årsag vurderer, at smerterne helt eller delvist skyldes noget andet, fx stofskifteproblemer, en gigtlidelse, smerter efter en nerveskade eller måske en depression, skal man naturligvis udredes for det.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at mange med fibromyalgi har flere diagnoser på samme tid. Altså udelukker fx en depression ikke fibromyalgi, og det er vigtigt at behandle begge dele.

Udredning og behandling hos speciallæge
Fibromyalgidiagnosen kan principielt stilles af både praktiserende læger og andre speciallæger, fx reumatologer. I praksis vil det oftest være reumatologer, der stiller diagnosen.

Dette skyldes, at reumatologer typisk har mere viden om kroniske smerter end almen praktiserende læge, og at reumatologer ofte konsulteres i forbindelse med udelukkelse af gigtsygdomme som årsagen til smerterne.

I Region Hovedstaden er der derudover mulighed for at blive henvist til udredning for generaliserede smertesyndromer, inkl. fibromyalgi, ved henvisning til Videnscenter for Reumatologi og Rygsygdomme (Frederiksberg Ambulatorium). Denne enhed udbyder desuden målrettede kurser for fibromyalgiramte af henholdsvis 2- og 14-dages varighed.

Fibromyalgi- & Smerteforeningen vil gerne høre om gode og dårlige oplevelser med reumatologer, så vi har mulighed for løbende at følge op på vores overblik over området.

Internationale kriterier
Læser man om kriterier for udredning og diagnosticering af fibromyalgi, støder man af og til på de såkaldte ACR-kriterier, der anvendes særligt i forskningsverdenen.

ACR, der er en forkortelse for American College of Rheumatology, har udviklet kriterier til klassificering og diagnosticering af fibromyalgi, og som er blevet revideret over tid. De seneste ACR-kriterier er fra 2016.

Ifølge ACR-kriterierne fra 2016 kan en patient diagnosticeres med fibromyalgi, hvis patienten opfylder følgende 3 elementer:

  1. Patienten har generaliserede smerter (se ovenfor)
  2. Patienten har i den sidste uge oplevet udbredte smerter og har andre symptomer. Smerteudbredelsen, målt i WPI (se nedenfor), skal være på 7 eller over og de andre symptomer, målt i SS (se nedenfor), på 5 eller over. Alternativt skal WPI være på 3-6 og SS på 9 eller over, for at man får diagnosen fibromyalgi.
  3. Patienten har oplevet symptomerne på et tilsvarende niveau i de sidste 3 måneder.

WPI: I forhold til i hvor stor del af kroppen smerterne har været, bruges ”Widespread Pain Index”, hvor man kan få mellem 0 og 19 point, efter hvor man har haft smerter. Man får 1 point for hvert sted, man har haft smerter, og der bliver spurgt til følgende steder i hhv. venstre og højre side: skulder, overarm, underarm, hofte/balle, overlår, læg og kæbe. Derudover spørges til brystkasse, mave, øvre og nedre del af ryggen samt i nakken.

SS: I forhold til symptomer spørges der ud fra en ”Symptom Severity Scala Score”. Der ses på 4 symptomgrupper, og de får point som følger: 0=ingen problemer, 1=lidt, evt. kun en gang imellem, 2=moderat, ofte og i et betydeligt omfang, og 3=alvorligt, konstant og noget, der påvirker i et stort omfang. Alt i alt kan man få mellem 0 og 12 point. De 4 symptomgrupper, man ser på, er:

  • Udtrætning       
  • Om man vågner udhvilet om morgenen
  • Kognitive symptomer (fx hukommelse og evnen til at kunne fokusere)
  • Somatiske symptomer (fx muskelsmerte, mave-/tarmproblemer, træthed, hovedpine, svimmelhed, depression, synsforstyrrelser, tørre øjne eller tørhed i munden)

ACR-kriterierne er anført som et supplerende redskab til at diagnosticere fibromyalgi i klinisk praksis i Danmark.
--------------------------------
Vil du være medlem af FSF?

Som medlem af Fibromyalgi- & Smerteforeningen får du adgang til en bred vifte af fordele for kun 299 kr. om året.

- Gratis socialrådgivning

- Rådgivning fra andre fibromyalgiramte

- Netværksgrupper over hele Danmark

- Rådgivning om sygdommen - og hvordan du lever bedst muligt med fibromyalgien

- Medlemsrabat på kurser

- Medlemsblad fire gange om året

DU KAN MELDE DIG IND HER