Mænd med fibromyalgi

undefined

Dansk Fibromyalgi-Forening kontaktes løbende af mænd, der har fået diagnosen fibromyalgi, og der er i stigende grad tale om yngre mænd. På grund af den generelle mangel på viden om sygdommen samt fordomme om, at der er tale om en "kvindesygdom", kan det være vanskeligt for mange mænd at blive diagnosticeret og få den nødvendige hjælp til at komme videre med et godt og aktivt liv på trods af kroniske smerter.

Der er ofte tale om en længere og mere besværlig vej gennem social- og sundhedssystemet, end det er tilfældet for kvinder. Fibromyalgi er ikke en kvindesygdom, men i lighed med andre kroniske smertesygdomme, er der en klar overrepræsentation af kvinder, hvilket bl.a. skyldes genetiske forhold og forskelle i de biokemiske processer, der ligger til grund for udviklingen af kroniske smerter.

Foreningen er opmærksom på behovet for at tydeliggøre de særlige problemstillinger, der er karakteristiske for mænd med fibromyalgi. Der skal i den forbindelse gøres opmærksom på, at foreningen p.t. har et antal mandlige kontaktpersoner forskellige steder i landet, som kan kontaktes for råd og vejledning af med mænd med fibromyalgi.

Forum for Mænds Sundhed og Men’s Health Week

Dansk Fibromyalgi-Forening er partner i Forum for Mænds Sundhed, der arbejder målrettet med at forbedre sundhed, livskvalitet og levetid for mænd, der halter bagud i forhold til kvinderne på de områder. Forum for Mænds Sundhed står bag Men’s Health Week, der hvert år afholdes i juli måned.

Læs mere om Forum for Mænds Sundhed og Men’s Health Week her.

Debatforum for mænd
Foreningen har oprettet et debatforum for mænd. For at få adgang til debatforum skal man logge ind på hjemmesidens medlemssider. Adgang hertil kræver medlemsskab af foreningen.

Der bliver løbende bragt artikler om emnet i medlemsbladet samt relevante interviews. Disse og andre informationer vil blive tilgængelige her på hjemmesiden.

Artikler
Foreningen bringer på medlemssiderne en række artikler om det, at være mand og at have fibromyalgi.

Artikel om mænd med fibromyalgi
Læs mere om, hvad det vil sige at være en mand med fibromyalgi

 

Er fibromyalgi kun for kvinder
En mand skriver om, hvordan det er som mand at få en ”kvindediagnose”

 

Jeg kan noget, du ikke kan…
En artikel om at fokusere på sine stærke sider

 

Links til viden om mænd med fibromyalgi
Find forskellige links til mere viden om mænd med fibromyalgi her

 

Copyright: Dansk-Fibromyalgi-Forening

Nyhedsbrev