Forum for Mænds Sundhed er en gruppe af organisationer, faglige organisationer, patientforeninger, forskningsmiljøer, regioner, kommuner og medier, der arbejder for mænds sundhed.

Mænd lever generelt 4-5 år kortere end kvinder og er mere syge. Enlige mænd lever omkring 7 år kortere end mænd i parforhold. 45% af ufaglærte mænd er enlige. 

De 25% dårligst stillede mænd lever 13 år kortere end de bedst stillede kvinder. 

Derfor er der brug for en styrket indsats for mænd. 

Forum for Mænds Sundhed er sat i verden for at sætte fokus på disse problemstillinger og arbejde for, at der oprettes sundhedstilbud til mænd.

Forum for Mænds Sundhed arbejder også for at skabe samarbejde mellem virksomheder, faglige organisationer, offentlige og private aktører for at skabe størst mulig opbakning og dermed grobund for resultater på området. 

Her har vi samlet en række links med initiativer under Forum for Mænds Sundhed: 

Læs mere om Forum for Mænds Sundhed 

Læs mere om Men’s Health Week 

Læs mere om www.tjekdigselvmand.dk - et initiativ for mænds sundhed i Danmark 

Læs mere om Mænds Mødesteder - et projekt under Forum for Mænds Sundhed