Mænds Mødesteder er et projekt under Forum for Mænds Sundhed, der har til formål at skabe rum, hvor mænd kan mødes om de ting, der interesserer dem. Mænd har generelt ikke meget lyst til at tale sundhed og sygdom, og mænd har en tendens til at isolere sig, når livet bliver svært. 

Mænd har generelt en dårligere sundhed og en dårligere levetid end kvinder. Enlige mænd har en endnu dårligere statistik på det område. Alle har brug for et netværk, og det sociale samvær med andre har en gavnlig virkning på den enkeltes sundhed. 

Mænds Mødesteder er et projekt, der sigter mod at give mændene det fællesskab, mange mænd mangler og dermed give dem muligheder for at forbedre deres sundhed. 

Du kan læse mere om Mænds Mødesteder her