Mænd med fibromyalgi efterlyses til bachelorprojekt

Vi er to ergoterapeutstuderende fra UC Syd i Esbjerg, som er i gang med at skrive vores afsluttende bachelorprojekt. Vi har valgt at skrive om mænd med fibromyalgi. Ud af de 100.000 danskere der er diagnosticeret med fibromyalgi, er der kun 10 % mænd.

En stor del af forskningen, vi kan finde, omhandler kvinder med sygdommen. Vi vil derfor gerne sætte mere fokus på mænd med sygdommen. Vi vil undersøge, hvordan fibromyalgi påvirker mænds dagligdag, samt hvordan sygdommen har forandret denne og måden, hvorpå mænd håndterer forandringen.

I den forbindelse vil vi gerne interviewe 3-4 mænd som opfylder følgende kriterier:
• Mænd med fibromyalgi i aldersgruppen 25-50 år.
• Har været diagnosticeret med fibromyalgi i mindst 2 år.
• Må ikke have andre fysiske eller psykiske sygdomme som ikke har direkte forbindelse med diagnosen fibromyalgi, fx paranoid skizofreni, bipolar lidelse, brækket arm, gammel sportsskade som forsager yderligere funktionsnedsættelse osv.

Interview vil blive udført i uge 48 (ml. 23/11-27/11) og vil foregå ansigt-til-ansigt, hvis det er muligt. Er dette ikke muligt, vil det forgå online via skype eller zoom. Tid og sted for interview aftales individuelt.

Vi skal have dit samtykke til, at vi må optage interviews og behandle samt bruge data herfra i vores projekt. Projektet stopper ved vores mundtlige eksamen slut januar. Herefter vil alt indsamlet data blive slettet, og kun resultaterne i projektet vil eksistere.

Dine oplysninger vil blive behandlet fortroligt, samt alt data vil blive anonymiseret. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

Kontakt os på mail eller telefon:
3015634@ucsyd.dk Tlf.: 40739402
3011885@ucsyd.dk Tlf.: 29383984

Med venlig hilsen
Ergoterapeutstuderende fra UC Syd

Marie Kristiansen & Camilla Elkjær


Nyhedsbrev