Jørgen Lautrup fra Kolind er en af Dansk Fibromyalgi-Forenings manderådgivere. Jørgen har selv fibromyalgi.

Jørgen Lautrup fra Kolind er en af Dansk Fibromyalgi-Forenings manderådgivere. Jørgen har selv fibromyalgi.

Rådgivning i DFF til mænd med fibromyalgi

Dansk Fibromyalgi-Forening har to frivillige manderådgivere, der selv har fibromyalgi og kan kontaktes for råd og vejledning af enten mænd med fibromyalgi eller pårørende. 

- Jørgen Lautrup: Tlf. 30 51 98 91 / j.lautrup@mail.dk 
- Jens Christian Jensen: Tlf. 28 40 88 21 / bentejens@stofanet.dk

"Der findes ingen dumme spørgsmål!" Sådan lyder det fra manderådgiver Jørgen Lautrup i Kolind.

"Derfor er det vigtigt, at man som fibromyalgiramt og som pårørende benytter sig af eksperterne på DFF’s sekretariat i København. Lige så vigtigt er det at benytte foreningens kontaktpersoner rundt om i landet og husk at gøre brug af de mange kursustilbud i DFF! Jo mere viden, man får om livet med fibromyalgi, jo bedre er det for ens livskvalitet. Jeg er selv kontaktperson i DFF, og for mere end 20 år siden var jeg med til at starte vores lokale netværksgruppe i Grenaa." 

En barriere skal overskrides
"Netværksgruppen kom til verden, kort efter jeg selv fik konstateret fibromyalgi, og jeg ved fra mine mange år i foreningen, at det er en barriere, der skal overskrides for mange mennesker, når det gælder om at opsøge hjælp. Det gælder særligt for mænd, uanset om de selv har fibromyalgi eller er pårørende. Men jeg har den opfordring til alle fibromyalgiramte og deres pårørende, at I skal melde jer ind i Dansk Fibromyalgi-Forening! Jeg ved, hvor meget det giver at have et netværk sammen med andre, der kender til livet med fibromyalgi," afslutter Jørgen Lautrup.

Nyhedsbrev