D-vitamin mangel

undefined

Når lægen udreder for generaliserede smerter eller fibromyalgi, bør der undersøges om der eventuelt (også) er tale om D-vitamin mangel. Det er ikke alle der gør det og alle kan også udvikle D-vitamin mangel senere i forløbet. Er du i tvivl kontakt da egen læge.

Correlation of symptoms with vitamin d deficiency and symptom response to cholecalciferol treatment: a randomized controlled trial.

Et kort forskningsresumé på engelsk

Nyhedsbrev