Om fibromyalgi

undefined

Fibromyalgi er en sygdom, hvor forstyrrelser i centralnervesystemet medfører en række forskellige symptomer, hvoraf udbredte smerter og hurtig udtrætning er nogle af de mest markante og hyppigste. 

Ordet fibromyalgi betyder smerter i sener og muskler. Sygdommen kan på nuværende tidspunkt ikke helbredes, men man kan leve et godt liv med støtte og behandling.

Fibromyalgi kan ramme alle - børn, unge og ældre, mænd og kvinder og også mennesker der i forvejen døjer med andre diagnoser. I lighed med andre kroniske smertesygdomme er der dog en klar overvægt af kvinder blandt de personer, som får sygdommen. Disse tegner sig for mellem 75 - 90 % af tilfældene, mens tallene for mænds vedkommende ligger mellem 10 - 25 %. Tidligere var det oftest kvinder mellem 40 - 65 år, som fik stillet diagnosen, men der ses nu en stigende tendens til, at mange yngre mennesker helt ned i teenagealderen - og også børn -diagnosticeres.

Sundhedsstyrelsen skønner, at mindst 2 % af befolkningen i Danmark lider af sygdommen, hvilket svarer til omkring 100.000 personer.

I denne sektion af hjemmeside kan du læse mere om fibromyalgi på et overordnet plan og om hvordan diagnosen stilles.

Du kan læse mere om symptomer, behandlingsmuligheder og den nyeste forskning i andre sektioner på hjemmesiden, foruden om særlig viden målrettet fx unge eller mænd med fibromyalgi og den viden vi har om dem der udover fibromyalgi også har en anden diagnose.

Copyright: Dansk Fibromyalgi-Forening.

Nyhedsbrev