Viden om fibromyalgi

Fibromyalgi er en kronisk sygdom, hvor forstyrrelser i centralnervesystemet medfører, at de ramte lider af udbredte smerter, hurtig udtrætning, kognitive forstyrrelser i form af hukommelses- og koncentrationsproblemer samt en række andre symptomer. Forskere har påvist forstyrrelser i centralnervesystemet, og bl.a. SPECT-scanninger viser, at der er tale om en markant større smertereception i hjernen hos de ramte sammenlignet med raske kontrolpersoner.

Sundhedsstyrelsen oplyser, at den forventede forekomst af fibromyalgi i Danmark er omkring 2 %. Men i Danmark er der ingen registrering af hvor mange, der diagnosticeres med fibromyalgi. Der er således ingen, der har det præcise overblik over antallet på nuværende tidspunkt. Det er foreningens erfaring, at et stigende antal diagnosticeres, og at der i stigende grad er tale om helt unge mennesker.

Foreningen har et markant voksende antal helt unge medlemmer, som får stillet diagnosen allerede i 15-20-års alderen. I andre lande, som vi ofte sammenligner os med på sundhedsområdet f.eks.. Norge og Sverige diagnosticeres også børn med sygdommen med den officielle betegnelse ”Juvenile Fibromyalgia Syndrome”, men vi har ikke tradition for at diagnostisere børn med fibromyalgi eller juvenile fibromyalgia syndrome i Danmark, så det sker kun i meget begrænset omfang.

Et klart flertal af de ramte er kvinder, i lighed med andre grupper af kroniske smertepatienter, men også mænd diagnosticeres, unge såvel som ældre. Mænd udgør mellem 10 – 25 % af de ramte, og tidligere undersøgelser peger på, at mænd ofte er underdiagnosticerede i forhold til fibromyalgi. Ligesom det hyppigt tager længere tid, at få stillet diagnosen, da læger ofte ikke forbinder mænd, som lider af kroniske smerter, med fibromyalgi.

Sygdommen medfører oftest, at de ramtes funktionsniveau nedsættes markant, hvorfor de fleste derfor må søge beskæftigelse på det rummelige arbejdsmarked. Især inden de seneste reformer har der også været nogle der er kommet på førtidspension.

Facts om fibromyalgi
Foreningen har her samlet en række facts om fibromyalgi, som du kan læse her

Historisk set…

Sygdommen har været kendt i mange år under forskellige betegnelser og er beskrevet gennem flere hundrede år. I nyere tid har man længe troet, at fibromyalgi var en gigtsygdom, fordi symptomerne minder om visse gigtlidelser. Man ved nu, at dette ikke er tilfældet, og at sygdommen findes i centralnervesystemet.

WHO

Sygdommen har været anerkendt af WHO siden 1992, og blev pr. 1. januar 2006 klassificeret under det selvstændige diagnosenummer - M79.7 “Fibromyalgia” i ICD-10 diagnosefortegnelsen.

En henvendelse fra Dansk Fibromyalgi-Forening til WHO, ang. den ændrede placering i 2006, gav følgende svar. De ansvarlige i WHO, fandt, at diagnosen og symptomerne nu er tilstrækkeligt klart beskrevet som en selvstændig enhed, og at den derfor kan bære en selvstændig placering som en diagnose med fysiske smerter af ikke psykogen karakter. Af svaret fremgår det endvidere, at der er tale om en alvorlig tilstand, hvor antallet af ramte og de økonomiske konsekvenser af sygdommen gør det relevant at opgradere diagnosen til en selvstændig klassifikation, og ikke længere fortsat placere den i gruppen af uspecifikke reumatiske smerter. I svaret understreges det, at revisionen sker til trods for, at nogle læger, ikke anerkender ovennævnte.

WHO og fibromyalgi
Læs mere om WHO og fibromyalgi her

Støtte fra EU-parlamentet

EU-parlamentet vedtog i 2009 en deklaration, som skal sikre de ca. 13 mio. fibromyalgiramte borgere i EU en bedre og mere ensartet behandling i de respektive nationale sundhedsvæsener.

Udtalelse fra EU-parlamentet
Læs udtalelsen her og læs hvem der skrev under her

International forskning

Internationalt foregår der megen forskning på området i disse år, men også i Danmark forskes der i sygdommen blandt andet i Aalborg og på Parker Instituttet på Frederiksberg Hospital. Du finder links til forskellig forskning rundt om på de relevante områder af hjemmesiden. Der er en samlet forskningssektion, der dykker dybere ned i de forskellige teorier og fortæller om nyt fra de internationale forskningskonferencer. 

Treatment of fibromymalgia syndrome
Læs en forskningsartikel om fibromyalgi her

Links til viden om fibromyalgi
Find forskellige links til mere viden om fibromyalgi her

Links til viden om antal ramte med fibromyalgi
Find forskellige links til mere viden om antal ramte med fibromyalgi her

Copyright: Dansk Fibromyalgi-Forening.

Nyhedsbrev