Pårørende

undefined

Det kan være vanskeligt at være pårørende til en kronisk smertepatient. Der findes ingen opskrift på, hvordan man er en god pårørende.

Som pårørende kan det det kan være svært at forstå den smerteramtes situation, fordi smerten er et usynligt handicap. Det er vanskeligt at sætte sig ind i, hvad det vil sige at have kroniske smerter, idet man kun kan sammenligne med egne erfaringer med akut smerte, og det er to helt forskellige situationer.

Det er en udfordring for familie og andre pårørende, når et menneske får fibromyalgi, men det er absolut muligt at skabe et godt familieliv med gode sociale relationer til omverdenen. Der er tale om en proces, som ofte kan tage tid, og det kan være nødvendigt at søge råd og vejledning undervejs for ikke at komme til at sidde fast i problemstillinger, som forekommer uoverskuelige og uløselige.

Foreningen har udover en pjece med gode råd til pårørende også udgivet et temanummer for pårørende, som, vi håber, vil være med at hjælpe og inspirere til at opnå en så aktiv og tilfredsstillende tilværelse som muligt for hele familien.

Pårørende til fibromyalgiramte
Det kan være svært at have fibromyalgi både for den ramte men også for de pårørende. Mange ting i hverdagen bliver anderledes og til tider svære at håndtere. Med udgangspunkt i de udfordringer og problemer der opstår i hverdagen, vil foreningen gennem dialog med de fibromyalgiramte og pårørende, give deltagerne redskaber og øgede handlemuligheder fremover. I DFF udbyder vi kurset "Hvordan kan du mestre fibromyalgi?", som både henvender sig til fibromyalgiramte og deres pårørende. Ydermere afholder vi gratis cafémøder over hele Danmark, hvor pårørende til fibromyalgiramte også er meget velkomne. 

Du kan læse mere om DFF's mestringskursus samt cafémøderne på www.fibromyalgi.dk/kalender


Artikler

Pårørende er ikke bare pårørende. Der er partnere/ægtefæller, der er forældre, og der er børn af fibromyalgiramte, gode venner/veninder m.fl. 
Det er klart, at der er forskellige problemstillinger forbundet med de forskellige ”roller”, og derfor bringer foreningen her et udvalg af artikler, der kan belyse de forskellige sider af at være pårørende til en fibromyalgiramt

Der bliver løbende bragt artikler eller interviews med pårørende i foreningens medlemsblad fibromyalgi.dk ligesom der på medlemssiderne kan læses artikler med /om pårørende til fibromyalgiramte.

Der findes ingen større smerte, end at se sit barn lide 

Læs en artikel om at have et voksent barn, der bliver ramt af fibromyalgi

 

Jo mere man engagerer sig som pårørende, jo mere hjælp får man 
En artikel om hvad som ægtefælle får ud af, at engagere sig. Læs artiklen her

 

Livet skal heldigvis ikke være perfekt 
En voksen søskendeflok reflekterer over, hvad det vil sige at have en mor med fibromyalgi.

 

Luk munden op og skån din ægtefælle 
Gode råd fra en psykolog om, hvordan man bedst kan håndtere fibromyalgien.

 

Links til viden om pårørende
Find forskellige links til mere viden om børnefibromyalgi her

Artikel pårørendekurser
Læs mere om vores pårørendekurser her

 

Copyright: Dansk-Fibromyalgi-Forening

Nyhedsbrev