Immunforsvaret og fibromyalgi

undefined

Opdateret 23. marts 2020 pga. coronavirus/Covid-19. Normalt indeholder denne side mere generel information om immunforsvaret og fibromyalgi. Men i den aktuelle situation har vi valgt at ændre indholdet til mere målrettet information om coronavirus/Covid-19.

Vi har fået spørgsmål om muligt nedsat immunforsvar hos fibromyalgipatienter, og om det i givet fald indebærer øget risiko for dels at blive smittet med coronavirus samt udvikling af et alvorligere sygdomsforløb, hvis man bliver smittet.

Vi har stillet disse spørgsmål videre til overlæge Stine Amris fra Parker Instituttet. Amris er en af verdens førende eksperter i fibromyalgi og er kendt blandt mange fibromyalgipatienter og pårørende fra kurserne på Parker Instituttet.

Amris genkender fra sit daglige arbejde på Parker Instituttet, at en del fibromyalgipatienter fortæller om, at de hyppigt rammes af infektioner.

Der foreligger imidlertid ikke undersøgelser, der tyder på, at fibromyalgiramte generelt har et svagere immunforsvar end befolkningen som helhed, forklarer Amris.

Derfor er der heller ikke viden eller mistanke om, at fibromyalgiramte er i øget risiko for at blive smittet med coronavirus eller at udvikle et mere alvorligt sygdomsforløb, hvis man er så uheldig at blive smittet.

Men det er vigtigt, at alle følger myndighedernes krav og anbefalinger for at begrænse udbredelsen af coronavirus og Covid-19 mest muligt.

Læs derfor DFF’s opdaterede information om corona og fibromyalgi - www.fibromyalgi.dk/nyheder/2020/coronavirus-og-fibromyalgi/

Nyhedsbrev