Immunforsvaret og fibromyalgi

Opdateret 4. maj 2020. 

Opdateret information om immunforsvaret og fibromyalgi
Er jeg som fibromyalgipatient i øget risiko for at blive smittet med coronavirus og for at udvikle et alvorligt sygdomsforløb på grund af nedsat immunforsvar? Det spørgsmål har vi fået fra flere fibromyalgiramte under coronakrisen. Derfor bringer vi her opdateret information om immunforsvaret og fibromyalgi. 

Vi har konsulteret overlæge Stine Amris fra Parker Instituttet på Frederiksberg Hospital og overlæge Karin Bruun Plesner fra Smertecenter Syd på OUH. Begge er førende eksperter i fibromyalgi og er kendt blandt mange fibromyalgipatienter fra såvel udredning som behandling. Amris og Plesner er også begge tidligere modtagere af Fibromyalgiprisen.

Ubalance i centralnervesystemet
Når man taler om immunsystemet, er det for fibromyalgipatienter vigtigt at skelne mellem immuncellerne i centralnervesystemet og kroppens mere generelle immunsystem, forklarer Karin Bruun Plesner.

”Forskningen i fibromyalgi peger på, at fibromyalgiramte kan have en ubalance i centralnervesystemets immunceller. Det betyder blandt andet, at fibromyalgipatienter kan have en forhøjet forekomst af de såkaldte inflammatoriske cytokiner, som menes at have indflydelse på både udviklingen og fastholdelsen af kroniske smerter."

"Immuncellerne i centralnervesystemet er dog ikke koblet til kroppens generelle immunsystem, som er det, der blandt andet har indflydelse på, om en person er mere eller mindre modtagelig overfor infektioner som eksempelvis coronavirus.”

Ikke øget risiko for smitte
Både Stine Amris og Karin Bruun Plesner genkender dog fra deres daglige arbejde, at en del fibromyalgipatienter fortæller, at de ofte rammes af infektioner.

”Der foreligger dog ikke undersøgelser, som tyder på, at fibromyalgipatienter generelt har et svagere immunforsvar end befolkningen som helhed," forklarer Stine Amris og fortsætter:

"Derfor er der heldigvis heller ikke viden eller mistanke om, at fibromyalgiramte er i øget risiko for at blive smittet med coronavirus eller for at udvikle et mere alvorligt sygdomsforløb, hvis man alligevel skulle være så uheldig at blive smittet,” påpeger Stine Amris.

Men det er vigtigt at følge myndighedernes krav og anbefalinger for at begrænse udbredelsen af coronavirus og Covid-19 mest muligt. 

Læs derfor FSF’s information om corona og fibromyalgi.