Koncentration og hukommelse - Links til International forskning

Den amerikanske National Library of Medicine opsamler løbende, hvad der laves af forskning, bl.a. om fibromyalgi. Vi har nedenfor samlet links til en række af de nyeste forskningsartikler. Linket fører til National Library of Medicines hjemmeside, hvor der er en lille opsummering (abstract) af forskningsprojektet på engelsk og derfra kan man evt. klikke videre til den fulde forskningsartikel, denne er dog ikke altid på engelsk og det koster ofte penge at se den fulde artikel.

Aberrant Cerebral Blood Flow Responses During Cognition: Implications for the Understanding of Cognitive Deficits in Fibromyalgia
Neuropsychology. 2014 Aug

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25151113

 

Fibromyalgia patients had normal distraction related pain inhibition but cognitive impairment reflected in caudate nucleus and hippocampus during the Stroop Color Word Test
PLoS One. 2014 Oct
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25275449

 

Assessing Cognitive and Psychomotor Performance in Patients with Fibromyalgia Syndrome
Pain Ther. 2014 Oct
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25344449

 

Copyright: Fibromyalgi- & Smerteforeningen

Nyhedsbrev