Fibronomics

Fibronomics – 4 simple regler til at leve bedre med din fibromyalgi

I juni 2014 fik læserne af den amerikanske fibromyalgi organisation 4 simple regler til bedre, at leve med deres fibromyalgi. Rådene kommer fra den amerikanske fysiurg doktor Mark Pellegrino, der har udviklet et helt program han kalder ”Fibronomics”. Fibronomics er defineret som kunsten at manipulere vores fibromyalgi krop på den rigtige måde i den givne situation for at kunne fuldføre en aktivitet med så lidt smerte som muligt. Tanken er at Fibronomics kan anvendes til alt, hvad vi gør her i livet, uanset hvor simpelt det er.

Regel nr. 1: Armene bliver hjemme

Når som helst armene er væk fra kroppen vil en række muskler spænde op, selv efter få sekunders aktivitet. Vores armes favorit position er langs kroppens sider, under skulderne og albuen skal røre vores sider, bøjet i en 90 graders vinkel. Vi skal prøve at holde denne position og bruge resten af kroppen når vi skal klare en opgave som fx at række ud efter en ting.

Regel nr. 2: Aflast ryggen

For at vi kan holde linjen i rygraden skal vi holde en masse forskellige muskler i balance. Når balancen i din rygrads linje forstyrres, kan den mekaniske ubalance og skævheden betyde smerte. Alle aktiviteter der øger belastningen på ryggen, såsom at læne sig fremad, stå stille i længere tid, bukke sig frem for fx at samle ting op eller svaje i ryggen bør undgås for, at mindske risikoen for uønsket smerte.

Regel nr. 3: Støtte er altid velkommen

Når det er muligt så brug de eksisterende strukturer i dine omgivelser til, at reducere noget af fx tyngdekraftens virkning af din kraft. Eksempler på støttemuligheder:

Arme:
Armstøtter, hvil armene på hovedet, i skødet eller på kroppen i øvrigt, holde den ene arm med den anden arm, brug lommer, muffer eller en armslynge.

Ryg:
Stol, væg, taburet, brug støttekorset eller et bredt bælte.

Kroppen:
Trappegelænder, puder eller møbler.

Regel nr. 4: Skift stilling

Denne regel lægger vægt på at holde den naturlige eller neutrale led- eller kropsstilling, men stadig med jævne mellemrum at skifte stilling. At holde dine muskler i bevægelse er en måde, at undgå de smertefulde muskelspændinger eller smerter, der kan forekomme når vi holder en stilling i for lang tid. Vi må lære automatisk at skifte stilling og fx variere mellem at gå, at stå og at sidde og på den måde både hvile og strække musklerne regelmæssigt.

Læst den fulde artikel her: http://www.fmcpaware.org/dr-pellegrino-offers-expert-tips-for-better-living-with-fibromyalgia.html?utm_source=June+2014+Newsletters&utm_campaign=June+2014+Newsletter&utm_medium=email

  

Nyhedsbrev