Psykiske reaktioner

undefined

Stress

Næsten alle fibromyalgiramte oplever at være mere følsomme over for stress. Man ved fra forskning, at mennesker med fibromyalgi bliver påvirket voldsommere og ofte i længere tid af stresshormonet kortison.

Problemet har det med at forstærke sig selv, fordi man med tiden ofte bliver bange for at blive stresset. Det er vigtigt at stoppe denne onde cirkel.

Hvad kan du gøre

Tag presset af

Ingen kan slippe helt for stress. Det er ikke desto mindre en rigtig god ide at se nøje på hverdagen og overveje, om det er muligt at fjerne eller minimere noget af det der presser. Et job med mange og stramme deadlines er for eksempel ikke let at forenen med fibromyalgi.

Slip lidt af kontrollen

Det er vigtigt at have realistiske forestillinger om, hvad du kan nå. Husk at sætte tid af til at slappe af flere gange om dagen.

Har du tendens til perfektionisme, må du øve dig i at slippe lidt af kontrollen. Tag imod gæster, selvom der ligger lidt nullermænd i krogene. Tilgiv dig selv, når alle planer ikke lykkes. Husk, at verden går videre.

Stop tankerne

Når du føler dig stresset, bliver du mere opmærksom på alt, der kan gå galt. Tankerne giver dig mere stress, for hjernen reagere på dine bekymringer, som om det, du frygter, allerede er virkelighed.

Vær derfor opmærksom på ikke at lade tankerne køre i bekymrede baner. Nogle har stor hjælp af meditation eller mindfulness.

Depression og angst

Risikoen for angst og depression er større hos kroniske smertepatienter, især i begyndelsen af forløbet. Fibromyalgi er ikke en psykisk sygdom, men de kroniske smerter påvirker hjernen på en måde, så disse tilstande lidt lettere opstår.

Samtidigt betyder livet med kronisk smerte perioder med stress og krise, hvilket i sig selv øger risikoen for depression og angst. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på ændringer i din sindstilstand.

Er du trist og ængstelig meget af tiden, bør du reagere. Det kan også være, at dine nærmeste lægger mærke til forandringer i din adfærd. Lyt til dem.

Hvad kan du gøre

Kontakt lægen, hvis du ofte føler dig nedtrykt eller utryg. Hvis du har en depression eller har udviklet angst, er det vigtigt hurtigt at blive undersøgt og behandlet. Ofte vil medicinsk behandling være en god ide og hjælpe ret hurtigt.

Mange kroniske smertepatienter har stor glæde af samtaler med en psykolog, som kan hjælpe med forståelse af den særlige situation de befinder sig i, og foreslå redskaber til at håndtere smerter, angst eller depression. Find en psykolog, der har erfaring med kronisk smerte.

Fibromyalgi i et psykologisk perspektiv
Læs om den psykologiske vinkel på fibromyalgi her

Mestring af kroniske smerter
Læs mere her om, hvad man selv kan gøre for at mestre smerterne

Stresshåndtering
En kort introduktion til stresshåndtering som fibromyalgiramt

11 teknikker til at reducere stress
Lidt gode råd fra vores amerikanske søsterorganisation

Temahæfte om stress
Her finder du foreningens temahæfte om stress

Links til viden om psykiske reaktioner
Find forskellige links til mere viden om psykiske reaktioner her

Copyright: Fibromyalgi- & Smerteforeningen.

Nyhedsbrev