Stresshåndtering

undefined

Næste alle fibromyalgiramte oplever, at de har en forøget stressfølsomhed. Hvor man tidligere kunne have mange bolde i luften og ”multitaske” i stor stil, skal der nu ikke ret meget til, at man mister overblikket og føler sig meget stresset. Kroniske smerter er en markant stressfaktor, og det er påvist, at fibromyalgiramte har en dårligere respons på stresshormonet cortisol. Alene tanken om, at det er svært at håndtere stressede situationer, stresser de ramte på forhånd.

Ingen kan undgå stress altid, men det er vigtigt, at man forsøger at minimere unødvendige stressfaktorer. Det er ikke hensigtsmæssigt at have et job med mange og stramme deadlines. Det er også vigtigt at planlægge realistisk og ikke fylde for mange ting på af gangen, ligesom man må arbejde med ikke at være alt for perfektionistisk og kontrolleret hele tiden. Man kan godt have gæster, uden at der skal tilberedes en perfekt 3-retters menu. Det er heller ikke nødvendigt, at hele huset altid skinner fra kælder til kvist, før man er tilfreds.

Mange, der føler sig stressede, er tilbøjelige til at tænke ”katastrofetanker”. Hvis der nu sker det eller det, så kan jeg ikke nå det, og så opstår der flere problemer, som jeg heller ikke kan løse osv. osv.

Hjernen er således indrettet, at den påvirkes af stress, men også af tanker om stress, idet den ikke kender forskel på disse tilstande. Hvis man tænker meget på stressende tanker og problemstillinger, så bliver man også meget mere stresset. Vær realistisk, opstil klare og overkommelige mål og tilgiv dig selv, når du ikke når alt det, du gerne vil. Verden bryder ikke sammen af den grund, selv om det føles sådan.

Der findes forskellige behandlingsformer i forhold til stresshåndtering, og bl.a. gennem kognitiv adfærdsterapi - også kaldet CBT - kan man opnå en større evne til at håndtere stress og hverdagens pressede situationer.

Andre har glæde af forskellige meditationsteknikker og afspændingsteknikker for at bekæmpe stressniveauet.

Fysisk træning kan ligeledes have en positiv effekt på stress. Det er ikke muligt at fjerne den øgede stressfølsomhed hos fibromyalgiramte, men et godt råd er at forsøge at mindske unødvendige stressfaktorer.

I hverdagen er det en god ide at søge afledning fra stress. Gå f.eks. en tur, hvis du føler dig meget stresset. Fysisk aktivitet er en meget effektiv måde at aflede stress. Hvis der ikke er mulighed for det, så lav nogle gode dybe åndedrætsøvelser og evt. en gang afspænding og få derved spændingen til at lette lidt.

Lav en prioriteret ”to do-liste”, og overvej, hvor vigtigt det i grunden er at nå alle de ting, der lige nu tårner sig op. Vælter verden faktisk, hvis noget af det ikke bliver lavet, eller er det ”bare” en ”katastrofefølelse”?

Der er ingen tvivl om, at fibromyalgiramte har brug for at arbejde med stresshåndtering. Der er mange måder at gøre dette på, og her gælder det om at finde netop de metoder, der passer til den enkelte, ligesom det er altafgørende at nå frem til en realistisk forståelse af, hvad man kan klare med kroniske smerter og ikke blive ved med at presse sig selv ud til kanten.

Copyright: Fibromyalgi- & Smerteforeningen.

Nyhedsbrev