God råd om fibromyalgi og tandsmerter

Fibromyalgiramte rammes ofte af tandsmerter, hvor det kan være svært at finde årsagerne. Derfor bringer vi her nogle gode råd, som du kan tage med til tandlægen og bruge i dialogen med din tandlæge. 

Nederst på siden kan du finde en pdf-fil med artiklen, som du kan printe. 

Forebyggelse gennem hyppig kontrol 
Forebyggelse af tandproblemer gennem omhyggelig mundhygiejne giver tryghed og nedsætter risikoen for at skulle gennem større behandlinger. For fibromyalgiramte kan det være nødvendigt med lidt hyppigere kontrolbesøg hos tandlægen. Hyppig kontrol vil betyde mindre smertepåvirkning. Det reducerer tandsten, og der når ikke at blive udviklet store huller. Det betyder mindre risiko for rodbehandlinger og yderste konsekvens tab af tænder.  
 
Undgå så vidt muligt operative indgreb 
Tandlæger skal altid nøje overveje situationen, før de foretager både rodbehandlinger og deciderede operative indgreb på patienter med fibromyalgi. Det skyldes, at der kan opstå arvævsdannelser omkring nerveenderne. Hos nogle kan det forårsage vedvarende smerter, og disse smerter oplever fib-ramte ofte voldsommere.  

Ved tandtab forsvinder der også tyggefelter, hvilket betyder, at resten af tænderne belastes hårdere, og at tyggefunktionen ændres. Det kan medføre andre, herunder smerteproblemer, som kan forværre en i forvejen smerteplaget hverdag for fib-ramte. 

Ydermere rammes flere patienter med fibromyalgi af fantomlignende smerter efter operativ fjernelse af tænder.   

Gå ikke i panik 
At tandlægen ikke griber til bor eller tang som de første løsninger, betyder på ingen måde, at tandlægen ikke tror på, at man som fibber virkelig har stærke smerter. For ingen går frivilligt til tandlægen! Men det er vigtigt, at hverken den fibromyalgiramte eller tandlægen går i panik.  

Det er i stedet helt afgørende at iværksætte en grundig undersøgelse af, hvor smerten kommer fra. Hos mange fibromyalgiramte kan der nemlig være tale om en neurologisk betinget smerte, som ikke har noget med tandsmerter at gøre.    

Tandpasta på recept 
Mange med fibromyalgi rammes af mundtørhed, blandt andet som bivirkning fra smertestillende medicin. Derfor kan det være nødvendigt at få en særlig tandpasta med øget indhold af fluor for at nedsætte risikoen for at udvikle huller i tænderne – også kaldet caries. Denne særlige tandpasta kan kun fås på recept. 

Vigtigt med en god dialog med tandlægen 
Det er vigtigt at etablere en god og respektfuld dialog mellem den fib-ramte og tandlægen.Fibromyalgipatienter har ofte været hos mange forskellige tandlæger. Det kan gøre ive en uklar historik omkring patientens smerteforløb, og gøre det vanskeligere at finde årsagen til smerterne.  

Som tandlæge skal man anerkende, at en fibromyalgipatient har reelle smerter. Samtidig må man som tandlæge også leve med, at man ikke altid kan finde en tandlægemæssig årsag til smerterne. Ligesådan skal den fib-ramte anerkende, hvis tandlægen efter grundige undersøgelser konkluderer, at der ikke i første omgang er behandlingsmuligheder. Dette er klart at foretrække frem for fejlbehandling!  

Hvis det ikke er tænderne, vil smerterne gradvist drive over og afløses af smerter andre steder på kroppen som del af fibromyalgiens komplekse smertebillede 

Mulighed for hjælp fra kommunen til tandbehandling 
Hvis man er i en vanskelig økonomisk situation, kan man søge kommunen om økonomisk tilskud til tandbehandling. Hver ansøgning behandles individuelt, og en række betingelser skal være opfyldt for at komme i betragtning. 

Vigtigt at ansøge om hjælp inden behandling 
Det er vigtigt at være opmærksom på, at kommunen som hovedregel ikke yder økonomisk støtte til udgifter, man har påtaget sig, inden man søger om hjælp. Derfor er det vigtigt at søge om økonomisk støtte før kostbare tandbehandlinger, hvis tandlægen konkluderer, at man har behov for det. 

Du kan læse mere om mulighederne for tilskud til tandbehandling på www.borger.dk, eller du kan kontakte Fibromyalgi- & Smerteforeningen på tlf. 33 23 55 60.

HER KAN DU PRINTE ARTIKLEN I PDF

Nyhedsbrev