God råd om fibromyalgi og tandsmerter

Fibromyalgiramte rammes ofte af tandsmerter, hvor det kan være svært at finde årsagerne. Derfor bringer vi her nogle gode råd, som du kan tage med til tandlægen og bruge i dialog med din tandlæge, hvis du rammes af tandsmerter.

Nederst på siden kan du finde en pdf-fil med artiklen, som du kan printe.

Forebyggelse gennem hyppig kontrol
Forebyggelse af tandproblemer gennem omhyggelig mundhygiejne giver tryghed og nedsætter risikoen for at skulle gennem større behandlinger. Og for fibromyalgiramte kan det være nødvendigt med lidt hyppigere kontrolbesøg hos tandlægen. Dels vil hyppig kontrol betyde mindre smertepåvirkning. Ydermere når tandkødet ikke at blive belastet af for megen tandsten, og tænderne når ikke at udvikle store huller. Det vil igen betyde mindre risiko for rodbehandlinger eller i yderste konsekvens tab af tænder.

Undgå så vidt muligt operative indgreb
Tandlæger skal også altid nøje overveje situationen, før de foretager både rodbehandlinger og deciderede operative indgreb på patienter med fibromyalgi. Det skyldes, at der kan opstå arvævsdannelser omkring nerveenderne. Hos nogle kan det forårsage vedvarende smerter, og disse smerter oplever fib-ramte ofte voldsommere. Ydermere rammes flere patienter med fibromyalgi af fantomlignende smerter efter operativ fjernelse af tænder. Ved tandtab forsvinder der også tyggefelter, hvilket betyder, at resten af tænderne belastes hårdere, og at tyggefunktionen ændres. Det kan medføre andre og også smertevoldende problemer, som kan forværre en i forvejen smerteplaget hverdag for fib-ramte. Derfor skal operative tandindgreb så vidt muligt undgås for fibromyalgipatienter.

Gå ikke i panik
At tandlægen ikke griber til bor eller tang som de første løsninger, betyder på ingen måde, at tandlægen ikke tror på, at man som fibber virkelig har stærke smerter. For ingen går frivilligt til tandlægen! Men det er vigtigt, at hverken den fibromyalgiramte eller tandlægen går i panik. I stedet er det helt afgørende at iværksætte en grundig undersøgelse af, hvor smerten kommer fra. Hos mange fibromyalgiramte kan der nemlig være tale om en neurologisk betinget smerte, som ikke har noget med tandsmerter at gøre.   

Tandpasta på recept
Mange med fibromyalgi rammes af mundtørhed, blandt andet som bivirkning fra smertestillende medicin. Derfor kan det være nødvendigt at få en særlig tandpasta med øget indhold af fluor for at nedsætte risikoen for at udvikle huller i tænderne – også kaldet caries. Denne særlige tandpasta kan kun fås på recept.

Dialog og gensidig respekt
Fibromyalgipatienter har ofte været hos mange forskellige tandlæger, hvilket kan give en uklar historik omkring patientens smerteforløb, og det kan blive vanskeligere at finde årsagen til smerterne. Derfor er det altid vigtigt at etablere en god og respektfuld dialog mellem den fib-ramte og tandlægen. Som tandlæge skal man anerkende, at en fibromyalgipatient har reelle smerter, og at disse smerter kan være voldsommere for fib-ramte. Samtidig må man som tandlæge også leve med, at man ikke kan afhjælpe smerterne, hvis årsagen er ukendt. Den fib-ramte skal også anerkende, hvis tandlægen efter grundige undersøgelser konkluderer, at der ikke i første omgang altid er behandlingsmuligheder, når der ikke er fundet konkrete årsager til tandsmerterne. Denne fælles forståelse mellem tandlæge og fibber er klart at foretrække frem for fejlbehandling! Kort sagt er dialogen og den gensidige respekt nøglen til over tid at finde årsagen til og dermed også behandlingen af smerterne. Er det tænderne, der er årsagen, vil det blive entydigt. Ellers vil smerterne gradvist drive over og afløses af smerter andre steder på kroppen som del af fibromyalgiens komplekse smertebillede.

Mulighed for hjælp fra kommunen til tandbehandling
Hvis man er i en vanskelig økonomisk situation, kan man søge kommunen om økonomisk tilskud til tandbehandling. Hver ansøgning behandles individuelt, og en række betingelser skal være opfyldt for at komme i betragtning.

Det er således vigtigt at være opmærksom på, at kommunen som hovedregel ikke yder økonomisk støtte til udgifter, man har påtaget sig, inden man søger om hjælp. Derfor er det vigtigt at søge om økonomisk støtte før omfattende og kostbare tandbehandlinger, hvis tandlægen efter grundige undersøgelser konkluderer, at man har behov for sådanne behandlinger.

Du kan læse mere om mulighederne for tilskud til tandbehandling på www.borger.dk, eller du kan kontakte Dansk Fibromyalgi-Forening på tlf. 33 23 55 60.

HER KAN DU PRINTE ARTIKLEN I PDF

Nyhedsbrev