Uddannelse som ung med fibromyalgi

Hamrende uretfærdigt
Det kan virke uoverskueligt og hamrende uretfærdigt, når man som ung bliver ramt af fibromyalgi. Livet skal først til rigtigt at begynde med alt, hvad det har at byde på af sjov og spas og udfordringer. Der skal festes med vennerne, og man skal ud at opleve verden. Men der skal også træffes store beslutninger om valg af uddannelse. Mulighederne er uendelige, eller hvad?

Nye vinkler og nye veje
For hvad sker der, når diagnosen fibromyalgi stilles, og alle de fantastiske ting, man skulle kaste sig ud i, pludselig trues af smerter og træthed? Skal man lægge planerne på hylden, eller kan man stadig nå sine mål? Skal man i virkeligheden finde nye vinkler og veje at navigere rundt på. Eller hvordan bærer man sig ad, når man som ung bare gerne vil have lov til at være ung og ubekymret med sine jævnaldrende?

En stor beslutning
Der er mange ting, der skal overvejes, når man skal beslutte sig for en uddannelse. Hvad interesserer dig? Hvilken studieretning tænder dig? Hvad drømmer du om at arbejde med?

Tips og tricks til studierne som ung med fibromyalgi
Dernæst er der en en række praktiske overvejelser om de krav, som studiet og det kommende drømmejob vil stille. Kan du tilrettelægge det, så du kan få det hele til at hænge sammen? 
Her er gode råd til både valg af studie og til, hvordan du kommer bedst muligt gennem din uddannelse.

Handicaptillæg til SU
Der er også nogle praktiske muligheder for at søge hjælp, bl.a. handicaptillæg til SUen.

Handicaptillæg kan tildeles, hvis det skønnes, at du ikke har mulighed for, grundet din lidelse, at have et studiejob ved siden af dit studie.

Specialpædagogisk Støtte - SPS-ordningen
Som fibromyalgiramt har du også mulighed for at søge om SPS - Specialpædagogisk Støtte. 

SPS har til formål at sikre, at elever med funktionsnedsættelse kan uddanne sig på lige fod med andre.

Ordningen gælder for elever og studerende på:
- Forberedende grunduddannelse
- Ungdomsuddannelse
- Videregående uddannelse. 

Støttefunktionen består i en række former for hjælpemidler, eksempelvis:
- Kompenserende læse- og skriveteknologi
- Studiemateriale på særlige medier
- Ergonomiske stole og borde.

Der kan også søges om udvidet eksamenstid, både ved skriftlig og mundtlig eksemen. Tildeling af SPS er en vurderingssag i hvert enkelt tilfælde.

Derfor er det en individuel vurdering, hvad den enkelte studerende kan få tildelt af hjælpemidler.

Du kan kontakte en studievejleder eller SPS-funktionen på din uddannelse for at høre nærmere om dine muligheder. 

Inspiration fra andre
Endelig er der også selve det at finde sig til rette i det at studere og få inspiration fra andre unge om, hvordan de har klaret sig bedst muligt med fibromyalgiens mange udfordringer.

Læs historier fra andre unge om at være ung med fibromyalgi.

FSF har også en ungegruppe på Facebook - her kan du komme i kontakt med andre unge med fibromyalgi.

Kontakt også FSF
Du er også altid velkommen til at kontakte Fibromyalgi- & Smerteforeningen for at få en snak om dine tanker, når det gælder valg af uddannelse. Kontakt vores telefonrådgivning på tlf. 33 23 55 60 på disse tidspunkter:
- Mandag: Kl. 10-14 & kl. 16-18
- Tirsdag: Kl. 10-14
- Onsdag: Kl. 10-14 & kl. 16-18
- Torsdag: Kl. 10-14 & kl. 16-18
- Fredag: Kl. 10-14

Vend tilbage til vores ungetema