Forskning

undefined

Dansk Fibromyalgi-Forening arbejder for, at den forskning, der foregår i forhold til fibromyalgi, bliver kendt i Danmark. Der forskes meget i sygdommen især i USA, men også i Europa sker der en hel del på området. Bl.a. har Danmark en række meget dygtige forskere, som er engageret i en række interessante danske og internationale studier og større forskningsprojekter.

Det er bl.a. på baggrund af den eksisterende forskning, at WHO valgte at give diagnosen Fibromyalgi til en selvstændig placering med eget diagnosekode i ICD-10 diagnoseklassifikationen, nemlig M 79.7. Fibromyalgia.  

Forskningen har i de sidste år især beskæftiget sig med centralnervesystemet, men også genetiske faktorer undersøges af flere uafhængige studier, og resultater peger i retning af, at udvikling af central sensitivering, herunder f.eks. fibromyalgi, kan skyldes en genetisk disposition. Der foregår endvidere megen forskning i behandling af sygdommen, og der en medicinsk behandling godkendt direkte til diagnosen af den amerikanske lægemiddelstyrelse FDA ligesom andre præparater forventes at følge efter. 

Dansk Fibromyalgi-Forening følger den nyeste forskning og er medlem af de vigtigste internationale forsknings sammenslutninger i relation til fibromyalgi, nemlig The International Myopain Society, samt IASP (The International Association for the Study of Pain). Foreningen er ofte repræsenteret på de større forskningssymposier og konferencer på området og formidler viden på hjemmesiden www.fibromyalgi.dk samt i medlemsbladet fibromyalgi, i det digitale nyhedsbrev og på kurser og foredrag.

Nyhedsbrev