Abstracts

Forskere rundt om i verden udsender løbende abstracts (korte resumeer af forskningsresultater), således at andre forskere, sundhedspersonale og andre interesserede kan følge med i, hvad der forskes i. Disse abstracts er hovedsageligt skrevet på engelsk, da det er det internationale forskningssprog i internationale sammenhænge.

Dansk Fibromyalgi-Forening forsøger at følge med på de forskellige forskningsfora, hvor disse abstracts offentliggøres og du finder forskningsresultatet rundt omkring på hele hjemmesiden, hvor det er relevant men der er også nogle abstracts her.

Association of adrenergic receptor gene polymorphisms

Læs resumeet her (på engelsk)

Eksterne links til International forskning

Profiles in fibromyalgia: algometry, auditory evoked potentials and clinical characterization of different subtypes
Rheumatol Int. 2014 Nov
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24723098

The involvement of melatonin in the clinical status of patients with fibromyalgia syndrome.
Clin Exp Rheumatol. 2014 Feb
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24565062

 

 

Copyright: Dansk Fibromyalgi-Forening.

Nyhedsbrev