Lars Arendt-Nielsen er professor på Aalborg Universitet i den humane smerteforskningsgruppe, der er blandt verdens største og mest produktive.

Lars Arendt-Nielsen er professor på Aalborg Universitet i den humane smerteforskningsgruppe, der er blandt verdens største og mest produktive.

Forskningen i smerternes gådefulde puslespil

Forskningen i fibromyalgiens komplekse smertebillede er en daglig kamp fra passionerede videnskabsfolk på evig jagt efter at knytte nye brikker sammen i smerternes gådefulde puslespil.

En af pionererne er professor Lars Arendt-Nielsen, som her giver en opdatering på fibromyalgiforskningen.

Lars Arendt-Nielsen er professor på Aalborg Universitet, hvor han er del af den humane smerteforskningsgruppe, der er blandt verdens største og mest produktive.

Forskningen fokuserer specielt på måling af såkaldte neuroplastiske mekanismer i smertesystemet.

Disse mekanismer er afgørende for, at patienter med kroniske smerter udvikler et overfølsomt smertesystem.

Gruppens internationale status skyldes primært de objektive smertemålingsmetoder, der er udviklet og klinisk afprøvet.

Nyhedsbrev