Forskningsinstitutioner

Parker Instituttet på Frederiksberg Hospital 
Parker Instituttet har gennem mange år forsket i fibromyalgi og har gennem årene været med at belyse vigtige elementer af de mekanismer, som er involveret i sygdommen. Her har især forskning omkring muskelsmerter og forøget smertefølsomhed hos de fibromyalgiramte været vigtige områder. Både Stine Amris og Anders Jespersen har tidligere fået fibromyalgiprisen

Forskning på Parker Instituttet
En artikel om noget af den forskning der foregår på Parker Instituttet

Kronisk smerte påvirker alle dele af livet
Et interview med Stine Amris fra Parker Instituttet om hendes arbejde

Center for Sanse-Motorisk Interaktion på Aalborg Universitet 
På Aalborg Universitet foregår der endvidere højt anerkendt forskning i relation til centralt udløste smerter. På centret udføres der banebrydende forskning, som er anerkendt i hele verden. Nogle af forskerne her tilhører verdenseliten inden for forskning i de ændringer, der sker i centralnervesystemet i forbindelse med kroniske smerter og Lars Arendt-Nielsen fik i 2014 fibromyalgiprisen for sin forskning.

Overfølsomhed over for smerte
En artikel om nervesystemets overfølsomhed

Johns Hopkins Hospital i USA
Johns Hopkins er et af de mest anerkendte hospitaler og forskningsenheder i verden, og det er for 18. år i træk kåret som USA’s bedste hospital. Ydermere er deres reumatologiske afdeling kåret som den bedste i USA. Johns Hopkins Medicine udsender jævnligt nyhedsbreve med henblik på at sætte særligt fokus på en lidelse eller et livsstilsemne af betydning for samtiden. De har bl.a. udgivet en artikel der gør op med den tidligere opfattelse, at fibromyalgi er en psykisk tilstand, den og slår fast, at læger nu har forstået, at fibromyalgi involverer centralnervesystemet og ikke ”sidder mellem ørerne”. Det bliver bl.a. nævnt, at det medicinske samfund endelig har anerkendt og opfatter fibromyalgi som en enestående tilstand.

Artiklen gør klart, at til trods for at selve årsagen endnu ikke er kendt, så har man påvist, at fibromyalgipatienter har overfølsomme smertereceptorer i hjernen og endvidere har et højt niveau af neurotransmittere, der dirigerer smertesignalerne. Der nævnes forskellige mulige årsager til, at hjernen hos fibromyalgipatienter er mere følsom overfor smerter, herunder bl.a. kroniske søvnforstyrrelser, infektioner og rygradslæsioner. 

John Hopkins
Læs artiklen Johns Hopkins: Fibromyalgia: Undestanding a Mysterious Ailment

Sammenslutningen IASP
The International Association for the Study of Pain er verdens største forsamling af specialister indenfor sundhedsområdet. IASP samler forskere, lægelige specialister, ansatte i sundhedssektoren og politikere, for at stimulere og støtte studier i smerte og omsætte viden herom til forbedret smertebehandling.

Fibromyalgi (FMS) er en patologisk sygdomsenhed, som for nylig er blevet anerkendt klinisk og videnskabeligt.

FMS er en kronisk smertetilstand, hvis væsentlige kendetegn er udbredt, ofte invaliderende ømhed og smerter i muskler og knogler, hyppigt ledsaget af uspecifikke sekundære symptomer. Syndromet optræder op til syv gange hyppigere hos kvinder end mænd mellem 50-60 år. Der er udbredt enighed om, at ændringer i opfattelsen af smerte er den væsentligste årsag, hvilket skyldes neuroendokrine forstyrrelser.

Oven i disse er FMS karakteriseret ved en dysfunktion i det autonome nervesystem med vedvarende overaktivitet af det sympatiske nervesystem. Der er altså overvejende enighed om at FMS udspringer fra det centrale nervesystem. Forskningen viser endvidere tydelige tegn på en genetisk sammenhæng.

Indtil nu er fibromyalgi måske en af de mest udfordrende kroniske smertetilstande, der er under grundig undersøgelse blandt smerteeksperter verden over. De seneste fund giver håb for bedre symptomkontrol.

Det er IASP’s opfattelse, at patienter med FMS bør tillægges fuld troværdighed, forståelse og støtte til at håndtere sine symptomer. Et sådant skift er en af nøglerne til større viden og effektiv håndtering af dette komplekse syndrom.

Nyt fra 2012 konferencen
Den 27-31. august 2012 afholdt IASP verdenskonference i Milano med mere end 7.500 deltagende smerteforskere. Læs om konferencen her

IASP update juni 2010
IASP har i 2010 udgivet en klinisk opdatering om fibromyalgi. Artiklen er til professionelt brug, fortrinsvis beregnet for behandlere indenfor sundhedsvæsenet, men kan med fordel også læses af andre interesserede. Læs opdateringen her

Update on Fibromyalgia Syndrome by IASP 2008
I 2008 har IASP (The International Association for the Study of Pain) haft fokus på kvinders smerter under temaet ”Real Women – Real Pain”. I den forbindelse er fibromyalgi et af de indsatsområder, der har været fokus på. I juni udgav man således en oversigtsartikel ”Fibromyalgia Update”, hvor man gennemgår hele den forskning og dokumentation, der findes på området. DFF har fået tilladelse til at oversætte denne artikel for at kunne bruge den i forhold til det danske sundhedsvæsen. Artiklen er til professionelt brug, fortrinsvis beregnet for behandlere indenfor sundhedsvæsenet, men kan med fordel også læses her af andre interesserede.

Organisationen EULAR
The European League Against Rheumatism er en organisation, der repræsenterer patienter, ansatte indenfor sundhedsområdet og videnskabelige selskaber indenfor gigtspecialet fra samtlige europæiske lande. ULAR arbejder på at stimulere, udbrede og støtte forskning, forebyggelse og rehabilitering af gigtsygdomme. EULAR’s definition på reumatologi/gigt inkluderer reumatiske lidelser i bindevævet, bevægeapparatet og det muskulo-skeletale system

Fuld forståelse af fibromyalgi kræver omfattende forståelse for den smertemæssige, funktionelle og psykosociale sammenhæng.

Fibromyalgi burde anerkendes som en kompliceret og heterogen (uensartet) tilstand med abnorm smerteproces og andre sekundære træk.

Optimal behandling kræver en tværfaglig tilgang med en kombination af farmakologiske og ikke-farmakologiske behandlingsmidler, skræddersyet i forhold til smerteintensitet, funktion, ledsagende træk (sygdomme/symptomer) såsom udmattelse, søvnforstyrrelser og depression samt tørre slimhinder, irritabel tarm- og blæresyndromer, kæbe-tindingesmerter, hovedpiner mv., i samråd med patienten.

Sammenslutningen MYOPAIN
The International Myopain Society er en non-profit sammenslutning af læger og andre ansatte indenfor sundhedsområdet, der er engageret i at udbrede viden om smerter/kroniske smertesyndromer som f.eks. fibromyalgi.

Fibromyalgi er en kronisk smertesygdom med mange svære symptomer, som er forårsaget af en sensitivering af centralnervesystemet, og international forskning peger på, at fibromyalgi er en neurologisk lidelse.

Sygdommen forværres af stress og udmattelse og nyere forskning har bl.a. vist, at det er vigtigt at diagnosticere så hurtigt som muligt, således at sygdommen ikke eskalerer og derved bliver sværere at behandle. Der forskes endvidere i genetiske faktorer, der kan være medvirkende til udviklingen af fibromyalgi.

SIP – Societal Impact of Pain
I forbindelse med Danmarks EU-formandskab i første halvår af 2012, blev der d. 29 – 31. maj afholdt et smertesymposium i Bella Centeret i København. Symposiet var det tredje af sin art, som i de foregående år har forsøgt at påkalde sig politikernes opmærksomhed – både på nationalt plan, men i høj grad også i forhold til Europaparlamentarikerne. Det foregående symposium blev afholdt i Europaparlamentet i Bruxelles i direkte dialog med parlamentarikerne.

Arrangør af symposiet var EFIC, som står for European Federation of IASP Chapters, og værter for symposiet var FAKS, Foreningen for Kroniske Smertepatienter, som udførte en flot indsat i forhold til arrangementet og afviklingen af dette. Hovedsponsor var medicinalvirksomheden Grünenthal.

Artikel om smertesymposiet kan læses her:
1. del af artikel (bragt i foreningens medlemsblad fibromyalgi.dk) 
2. del af artikel

Nyhedsbrev