Forskningsresultater

Forskningen viser, at fibromyalgipatienter har en række forstyrrelser i centralnervesystemet, som medfører en generel "overfølsomhed" over for smertepåvirkning. Det er påvist, at patienterne har for mange smertetransmittorer, der sender besked til hjernen om smerter, samtidig med, at man har for få naturlige smertehæmmere, der skal begrænse smerterne. Når hjernen hele tiden påvirkes af smertesignaler og ikke får tilstrækkelige pauser, skabes der en "overfølsomhed" for smerter. Dette fænomen kaldes central sensitivering og kendes i øvrigt også i forbindelse med andre kroniske smertesygdomme. De nyeste forskningsresultater viser, ved hjælp af specialscanninger af hjernen, at der forekommer en langt større og mere udbredt blodgennemstrømning i hjernen i forbindelse med smertepåvirkninger hos fibromyalgipatienter sammenlignet med raske kontrolpersoner. Helt nye specialscanninger, de såkaldte funktionelle MR-scanninger, har vist at der er tale om reelle fysiske smerter, som registreres i hjernen hos fibromyalgiramte. Der er endvidere påvist visse ændringer i immunforsvaret hos fibromyalgiramte og sammenholdt med helt nye forskningsresultater, som viser, at også hormonelle og genetiske faktorer er involveret i sygdomsbilledet, har medført, at internationale forskere i dag betragter fibromyalgi som en kompliceret multifaktoriel sygdom. 

På nuværende tidspunkt ved man ikke tilstrækkeligt om årsags- virkningssammenhængene i forhold til fibromyalgi, men den internationale forskning gør i disse år markante fremskridt, som vil bidrage til, at læger og andre får en større forståelse af denne meget komplicerede sygdom og dermed være i stand til at udvikle bedre og mere effektive behandlingsformer. Nedenfor er der samlet en række af de centrale aktører på området, men også en række af de fremherskende teorier om, hvilke faktorer der påvirker fibromyalgien eller måske ligefrem er årsag til den. Listen er ikke udtømmende.

Forskningsinstitutioner

Her kan du læse mere om de institutioner rundt om i verden der forsker indenfor området fibromyalgi.

 

Forskere

Under dette afsnit kan du læse om personer, der forsker i fibromyalgi og hvad de konkret arbejder med.

 

Teorierne og enkeltartikler

På et område som fibromyalgi bliver der løbende fremsat en række forskellige teorier. Det er sådan man arbejder indenfor videnskaben. Ikke alle teorier eller udmeldinger har dog lige meget hold i solidt videnskabeligt arbejde. Her kan du læse både om spændende teorier og kommercielle vildskud.

 

Abstracts

Forskere rundt om i verden udsender løbende abstracts (korte resumeer af forskningsresultater), således at andre forskere, sundhedspersonale og andre interesserede kan følge med i, hvad der forskes i. Disse abstracts er hovedsageligt skrevet på engelsk, da det er det internationale forskningssprog i internationale sammenhænge.

Dansk Fibromyalgi-Forening forsøger at følge med på de forskellige forskningsfora, hvor disse abstracts offentliggøres og du finder forskningsresultatet rundt omkring på hele hjemmesiden, hvor det er relevant men der er også nogle abstracts her.

 

 

 

Nyhedsbrev