Cytokiner kan være en del af svaret

Ny forskning åbner mulighed for mere effektiv diagnosticering og behandling af fibromyalgi


Cytokiner kan være en del af svaret
Er fibromyalgi resultatet af en betændelsestilstand i centralnervesystemet? Det kan resultaterne af svensk forskning fra 2012 i hvert fald tyde på. Det kan betyde både enklere diagnosticering, bedre behandling og ikke mindst en større anerkendelse af fibromyalgi som en fysisk sygdom.

Både den norske tv-kanal NRKs hjemmeside og det svenske Aftonbladet bragte i april 2013 artikler med reference et svensk studie fra Karolinska Institut under overskrifter, der antydede, at fibromyalgiens gåde muligvis kunne være nær sin løsning. Fibromyalgi betragtes både i Norge og Sverige som en folkesygdom og Sundhedsstyrelsen i Danmark vurderer da også, at op mod 100.000 danskere er ramt af sygdommen. Nyere forskning fra både Sverige tyder på, at de en medvirkende faktor eller måske ligefrem årsagen til fibromyalgi.

Signalstoffer til hjernen
I Dansk Fibromyalgi-Forenings medlemsblad ”Fibromyalgi.dk” fra oktober 2013 kunne man læse artiklen ”Fokus på hjernens signalstoffer: Immunforsvaret”, der handlede om forskningen i hjernens signalstoffer og i særdeleshed cytokiner og deres relation til fibromyalgi. Cytokiner er de stoffer, der giver immunforsvaret besked om at skrue op eller ned for kroppens forsvarsmekanismer ved fx infektion eller allergisk reaktion. IL-8 (interleukin8) er et af disse cytokiner, der er med til at sende signaler til de stoffer (leukocytter), der skal bekæmpe det fremmede stof (fx infektionen). 

Fire gange flere IL-8 cytokiner
Undersøgelsen fra Karolinska Institut foretaget af forsker i neurovidenskab, Diana Kadetoff, viser et forhøjet antal af cytokinet IL-8 i rygmarvsvæsken fra patienter med fibromyalgi. Forsøget blev udført på 15 patienter med fibromyalgi og 15 patienter med ledsygdommen Reumatoid Artrit (RA). Hos fibromyalgipatienterne var IL-8 niveauet fire gange højere end hos RA-patienterne. Det tyder på en betændelsestilstand i centralnervesystemet. IL-8 forstærker smertesignalerne og kan være det, der er skyld i de generaliserede smerter, som fibromyalgiramte oplever. 

Enklere diagnosticering og behandling
Det kan betyde, at det i fremtiden bliver muligt at få diagnosen fibromyalgi via en rygmarvsprøve. En måling af indholdet af IL-8 i rygmarvsvæsken kan muligvis være løsningen. Den større forståelse af sygdommen kan også betyde at der kan udvikles mere effektive behandlinger i form af lægemidler, der er specielt udviklet med henblik på behandling af fibromyalgi.

Fibromyalgi er en fysisk sygdom
Det skal understreges, at resultaterne er foreløbige og der ligger mange års forskning forude. Samtidigt forskes der også i andre signalstoffer ligesom forskningen også ser på andre forklaringer på fibromyalgi, hvoraf flere også virker lovende på nuværende tidspunkt. Det understreger bare, at fibromyalgi er en fysisk sygdom og at det er ad denne vej, at en løsning skal søges. Det har gennem mange år været budskabet fra Dansk Fibromyalgi-Forening, der følger forskningen på området tæt. Det svenske forsøg er interessant, men forsøgsgruppen på 15 fibromyalgiramte er for lille, til at der kan konkluderes noget generelt ud fra resultaterne. Samtidigt er der kravet om at resultaterne skal kunne gentages af andre forskere, for at resultaterne betragtes som videnskabeligt bevist.

Kilder:
http://www.nrk.no/livsstil/kan-ha-lost-gaten-bak-folkesykdom-1.10997925

http://www.aftonbladet.se/halsa/article16651547.ab?

Sif Holst ”Fokus på hjernens signalstoffer: Immunforsvaret”, Fibromyalgi.dk nr. 4 2013

Nyhedsbrev