Firma melder stort ud med udgangspunkt i meget usikker forskning

Den 20. juni 2013 bragte The Guardian Express artiklen ”Fibromyalgi mysteriet er endeligt løst”. Det var en af flere artikler, der blev bragt i samme periode, og som blandt andet er delt ivrigt på Facebook. Men inden jublen breder sig, er det vigtigt at tage en række store forbehold:

1: Det er et firma, der har lavet forskning, og de vil gerne sælge varen, så de også kan sælge en mulig kur.

2: Det et meget lille studie med kun 24 fibromyalgiramte og 23 raske – og selv om 75 %, 18 ud af 24 fibromyalgiramte ”bekræftede” resultatet, var over 60 %, 14 ud af de 23 raske også ”bekræftede”.

3: Forskningen kan være en god forklaring for, at nogle med eller uden fibromyalgi kan have ekstra følsomme hænder. Men at forbinde det med fibromyalgi og oven i købet konkludere, at det er årsagen til fibromyalgi er en meget stor mundfuld – særligt når forskningen ikke er bekræftet andre steder (faktisk peger anden ny forskning om fibromyalgi i mange andre retninger).

Hvem står bag artiklen?

Baggrunden for artiklen: ”Fibromyalgi mysteriet er endeligt løst” er et godt pressearbejde lavet af det amerikanske firma Intidyn, der har specialiseret sig i at se på kroppens væv ved fx at tage biopsier, små bidder af fx hud eller muskler, for at forstå årsagen til sygdom og for at studere vævets reaktion på behandling og på giftstoffer. Firmaet lever af at udvikle behandling (skabe indtjeningsmuligheder) som opfølgning på forskning. De står selv bag en af de anti-depressiver der bruges til at behandle fibromyalgi, og de lægger op til, at det er den form for behandling, der også skal bruges her.

Forskningsresultatet

En gruppe af firmaet Intidyns forskere har taget biopsier, små prøver af huden fra håndfladen. De har testet 24 fibromyalgipatienter og 23 raske, og deres konklusion er, at problemer med blodtilførslen giver smerter og følsomhed i hænderne hos mennesker med fibromyalgi, og at det overordnet er med til at give de omfattende dybe smerter og den træthed, fibromyalgiramte oplever. Men faktisk er det ”kun” 18 ud af de 24 fibromyalgiramte, der bekræfter resultatet (dvs. 75 %), og som sammenligning viser biopsierne det samme resultat ved 14 af de 23 raske (dvs. 60 %)

Hvor kan man finde forskningsartiklen?

Artiklen, der er skrevet af firmaet Intidynss forskere, er udkommet i juni-udgaven af det amerikanske lægetidskrift PAIN Medicine Journal under den udfordrende titel: ”Excessive Peptidergic Sensory Innervation of Cutaneous Arteriole–Venule Shunts (AVS) in the Palmar Glabrous Skin of Fibromyalgia Patients: Implications for Widespread Deep Tissue Pain and Fatigue”. Artiklen er ikke umiddelbart tilgængelig, men en oversigt kan findes på http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23691965. Derudover kan man læse mere på firmaets egen hjemmeside.

Forskningen

Artiklen og forskningen peger som nævnt på, at der hos 75 % af de 24 undersøgte fibromyalgiramte kvinder (men altså også hos 60 % af de raske kvinder), at der ved hudens håndflade er en anderledes opbygning af de små blodkar med ekstra mange sensoriske (føle) nervefibre.

Baggrunden for forskningsprojektet er, at forskerne tidligere mente, at nerveenderne i håndfladen kun var med til ubevidst at regulere blodtilførslen til området, men nu mener de også, at de er medvirkende til, at man kan føle berøring og dermed også smerte. Samtidigt ved man at anti-depressiv medicin går ind og dæmper smertesignalerne til hjernen ved at påvirke molekylerne. Derfor har forskerne arbejdet ud fra, at tilsvarende molekyler påvirker funktionen af nerveenderne af blodkarrene.

Fokusområdet er ved de små mini-klapper, kaldet en AV-Fistel, en ”shunt” eller en ”AV-shunt”. Det er forbindelser, der findes i håndfladen og i fodsålen, der danner en genvej mellem arterier og vener. Genvejen åbnes af nervefibrene, når det er varmt og lukkes, når det er koldt, og det er her forskerne har fundet ekstra mange nerveforbindelser. Arterierne er de blodårer, der bringer det iltrige blod rundt, og venerne bringer det tilbage. De små genveje, som kun findes i håndfladerne og i fodsålerne, har til formål at hjælpe til at regulere kroppens temperatur. Når det er varmt, er genvejene lukket, så blodet sendes ud i de små blodkar ved hudens overflade, hvor varmen skal stråle ud (og vi får svedige hænder). Når det er koldt åbnes genvejene, så blodet undgår blodkarrene og dermed sparer på varmen (og vi får kolde hænder). De ekstra mange nervefibre kan ifølge forskerne forklare, hvorfor specielt fibromyalgipatienter typisk har meget følsomme og smertefulde hænder. Forskerne peger også på, at når det er koldt, og nervefibrene skal sørge for at åbne de små genveje, vil hænderne blive ekstra påvirket.

Der er en meget stor blodgennemstrømning i menneskers hænder og fødder, da de fungerer som reservoir, opbevaringsplads, hvorfra blodet kan blive sendt ud til, hvor det skal bruges, fx hvis en muskel skal arbejde. Forskerne mener derfor, at de små genveje med ekstra mange nerver også påvirker det blod, der sendes rundt i resten af kroppen. Forskerne mener, at det kan være årsag til muskelsmerter, ømhed og en følelse af træthed. Måske kan det også være årsag til dårlig søvn og kognitive problemer, da der også er set en anderledes blodtilførsel i hjernen ved fibromyalgipatienter.

Nyhedsbrev