Film

Informationsfilm
Dansk Fibromyalgi-Forening har udgivet en informationsfilm. Titlen er ”Fakta om fibromyalgi” med undertitlen ”Et godt og aktivt liv med fibromyalgi”. Filmen henvender sig til de ramte, pårørende og social og sundhedssystemet.

Det kan være vanskeligt for fibromyalgiramte at blive hørt og forstået i f.eks. social- og sundhedssektoren. Kroniske smerter er et skjult handicap, og filmens indhold kan afhjælpe den manglende viden, som fibromyalgiramte ofte møder fra omverden.

Filmen er inddelt i menuer og kan ses samlet eller udvalgt afsnit:
- Forskning/kroniske smerter
- Træning og bevægelse
- Unge
- Mænd og fibromyalgi
- Arbejdsmarkedet
- Pårørende

Medvirkende i filmen
Overlæge og reumatolog Kirstine Amris, Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital
Læge og forsker Anders Jespersen, Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital
Sundhedspsykolog Søren Frølich, Det Tværfaglige Smertecenter, Amtssygehuset Herlev.
Fibromyalgiramte, pårørende og faglige konsulenter i Dansk Fibromyalgi-Forening.

Pris: kr. 100,00 ved medlemsskab af foreningen.
Er man ikke medlem, er prisen kr. 150,00.
Filmen købes ved indbetaling på bankkontonummer 9107   0001133535. Husk at skrive DVD

Nyhedsbrev