Pjecer

Fibromyalgi- & Smerteforeningen har udarbejdet 2 gratis pjecer.

Patientpjece

undefined
Pjecen orienterer om den viden, vi har om sygdommen på nuværende tidspunkt, men den omtaler også aktuelle behandlingsmuligheder samt giver gode råd om den nødvendige fysiske træning.
Pjecen kan fås ved henvendelse til foreningens sekretariat tlf. 3323 5560, men findes også i et vist omfang på apoteker, klinikker, lægehuse m.v. Download pjece

Pårørendepjece

undefined
Pjecen er særligt rettet mod pårørende. Pjecen giver gode råd til pårørende om, hvorledes man kan støtte den fibromyalgiramte bedst muligt.

Pjecen kan rekvireres ved henvendelse til foreningens sekretariatet tlf. 3323 5560. Download

Oversættelser: Pjecerne er oversat til flere sprog. Der gøres opmærksom på, at oversættelsen er af de gamle pjecer. De nye pjecer (2012) er endnu ikke oversat. Pjecerne kan downloades og læses her fra siden. (Kræver Adobe Reader)
Fibromyalgi- & Smerteforeningen har ikke medarbejdere, der kan farsi (iransk), tyrkisk eller arabisk, hvorfor vi ikke kan garantere for, at oversættelserne er korrekte, men foreningen har tillid til, at oversætteren har lavet oversættelserne i overensstemmelse med originalerne.

Pjece om fibromyalgi (engelsk)

Pjece om fibromyalgi (farsi)

Pjece for pårørende (farsi)

Pjece om fibromyalgi (tyrkisk)

Pjece om fibromyalgi (arabisk)

De danske pjecer: Copyright: Fibromyalgi- & Smerteforeningen

Nyhedsbrev