Medlemsblad

Dansk Fibromyalgi-Forening udgiver et medlemsblad 4 gange årligt. Her bringes bl.a. artikler om den nyeste viden om fibromyalgi, behandlingsmuligheder, forskning, sund levevis med fibromyalgi, relevant socialpolitisk stof, juridisk brevkasse, det rummelige arbejdsmarked mm.

Redaktion:

Bemærk: For at mindske mængden af spammail har vi undladt at sætte @ i e-mailadresserne her på siden og i stedet indsat en * mellem initialer og domænenavnet.
Mail: redaktion*fibromyalgi.dk
Ansvarshavende redaktør: Søren Harboe, sha*fibromyalgi.dk
Redaktør: Mark Sinclair Fleeton, msf*fibromyalgi.dk

På de følgende sider kan du læse udvalgte artikler fra de to sidste årgange og flere tidligere årgange af bladet er nu tilgængelige i deres helhed.

fibromyalgi.dk udgives af Dansk Fibromyalgi-Forening og omdeles til medlemmer samt læger, klinikker og hospitaler, behandlere og foreninger.

Nyhedsbrev