Medlemsblad til alle medlemmer 4 gange om året

 

Dansk Fibromyalgi-Forening udgiver medlemsbladet fibromyalgi 4 gange årligt. Her bringes bl.a. artikler om den nyeste viden om fibromyalgi, behandlingsmuligheder, forskning, sund levevis med fibromyalgi, relevant socialpolitisk stof, det rummelige arbejdsmarked m.m. Bladet distribueres til medlemmer samt læger, klinikker, hospitaler, behandlere og foreninger.

Redaktion:
Ansvarshavende redaktør: Søren Harboe, sha@fibromyalgi.dk 
Redaktør: Jens Arenbach Nielsen, jens@fibromyalgi.dk

Nyhedsbrev