Læs udvalgte artikler fra magasinet 'fibromyalgi' - marts 2024

Formand Søren Harboes leder: "Fibromyalgiens pris"

"Verdens største forskningsprojekt om fibromyalgi"
VIVE og Parker Instituttet er klar med verdens største forskningsprojekt om fibromyalgi. 

"Den mistede identitet med fibromyalgi" 
Forsiden prydes af et maleri fra Sarah Louise Voigt. Hun har mistet meget af sin identitet som konsekvens af fibromyalgien. Men i malerkunsten finder hun et frirum.

Du kan også læse om "Fibromyalgi og multisygdom" i bladet.

VIL DU LÆSE ALLE ARTIKLERNE I MAGASINET 'FIBROMYALGI'?

Så bliv medlem af Fibromyalgi- & Smerteforeningen - og få bladet hjem i postkassen 4 gange om året 😉 

SÅDAN BLIVER DU MEDLEM AF FSF 😊 

Nyhedsbrev