Sundhedspolitik

Fibromyalgi- & Smerteforeningen arbejder for at fibromyalgiramte kan leve et aktivt og tilfredsstillende liv – trods kroniske smerter.

Det gør vi gennem rådgivning og afholdelse af kurser, gennem vidensindsamling og oplysning om sygdommen og gennem en dialog med de relevante myndigheder og politiske niveauer.

Vi ser det som foreningens opgave at ytre sig i den offentlige debat med henblik på at skabe opmærksomhed omkring diagnosen fibromyalgi og søge at sikre flere og bedre behandlingstilbud. Her på siden kan du finde Dansk Fibromyalgi-Forenings høringssvar, kronikker, debatindlæg m.v.

Ved kommunal-, regions- og folketingsvalg og i andre sammenhænge stiller vi spørgsmål til politikerne om emner, der er relevante for vores medlemmer. 

 

Nyhedsbrev