Spørgsmål fra Jane Heitmann

Fibromyalgi- & Smerteforeningen mener:
Vi ser svaret fra Sundhedsminister Astrid Krag som positivt, idet det anerkender, at fibromyalgi er en fysisk sygdom i henhold til WHOs klassificering. Samtidigt sætter svaret også fokus på problematikken omkring registrering af mennesker, der har diagnosen fibromyalgi. Sundhedsstyrelsen vurderer, at omkring 100.000 danskere er ramt af fibromyalgi og alligevel siger tallene for unikke tilfælde af diagnosen i 2012 kun 1211 personer. En del af problemet ligger i måden, der registreres på. Det er nemlig kun sygehuslæger, der skal indberette når de giver diagnosen. Privat praktiserende, som et stigende antal fibromyalgiramte søger for udredning skal ikke indberette. Samtidigt er det besluttet at al udredning fremover skal foregå hos de praktiserende speciallæger (fx reumatologer) og der vil derfor fremover ikke blive indberettet. Der skal i øvrigt lyde en stor tak til Jane Heitmann fra Venstre for at stille spørgsmålet til Sundhedsministeren.

Jane Heitmann (Venstre) spørgsmål til Sundhedsministeren
Svar på spørgsmål 64 

Nyhedsbrev