Brev til ENFA

Som et led i foreningens sundhedspolitiske indsats omkring den stigende grad af psykiatricering af fibromyalgi, har de nordiske fibromyalgiforeninger lavet en fælles nordisk erklæring til ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations) ang. WHO’s igangværende revision af ICD-10 Kriterierne. Udtalelsen er udarbejdet i nært samarbejde med overlæge dr. med. Karin Øien Forseth, reumatolog ved Rikshospitalet i Oslo.

WHO er i gang med at revidere ICD-10 Kriterierne, og der har fra visse psykiateres side været udtalelser om, at man ønsker, at fibromyalgi bliver placeret under ”funktionelle lidelser – Bodily Distress Syndrome” i stedet for som nu under reumatologiske diagnoser.

Den underskrevne erklæring bliver i første omgang sendt til foreningernes europæiske paraplyorganisation, ENFA. Herfra forventer de nordiske fibromyalgiforeninger, at ENFA vil rette en officiel henvendelse til WHO.

De reviderede klassifikations kriterier ICD-11 forventes afsluttet ultimo 2015.

Brevet til ENFA kan læses på her.

Nyhedsbrev