WHOs sygdoms klassificering og TERM

 

I forbindelse med TERM-modellen benævnes lidelser som eksempelvis fibromyalgi, kronisk træthedssyndrom og whip-lash som funktionelle lidelser. I dette begreb ligger, at lidelserne er medicinsk uforklarlige, uden objektive fund; og at der derfor må være mere eller mindre somatoforme tilstande, som bedst behandles inden for psykiatriens speciale. Dette kan undre, når lidelserne alle er optaget på WHO’s diagnose liste ICD-10. 

I ICD-10 index henvises kronisk træthedssyndrom (ME/CFS) til G93.3 (Diseases of the nervous system). Fibromyalgi er klassificeret M79.0 (other soft-tissue disorders – Rheumatism, unspecified). Whip-lash er klassificeret S13.4 (Injury, poisoning and certain other consequences of external causes – Dislocation, sprain and strain of joints and ligaments at neck level).

Såfremt lidelserne anses for at være somatoforme tilstande, kan det undre, at de ikke er klassificeret som sådan, da sådanne tilstande af WHO klassificeres F40-F48. Man må således antage, at der på verdensplan er enighed om, at lidelserne er reelle sygdomme og ikke skyldes somatisering. 

Der er da også i de senere år flere og flere studier og undersøgelser, der peger i retning af objektive fund. Således er der på fibromyalgipatienter bl.a. fundet forandringer i centralnervesystemet (CNR). Ligeledes er det vigtigt at huske på, at de fysiske forandringer for mange lidelsers vedkommende (som eksempelvis leddegigt, parkinson og sclerose) først er fundet inden for de sidste 20-30 år og at gåderne omkring disse sygdommes opståen langt fra er løst. Alligevel er der vel ingen, der i dag kunne drømme om, at kalde disse lidelser for medicinsk uforklarlige.

 

Nyhedsbrev