Nye Nationale Kliniske Retningslinjer for udredning og behandling/rehabilitering af patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet

undefined

Fuld anerkendelse fra Sundhedsstyrelse i forhold til at fibromyalgi IKKE er en psykisk lidelse, men at årsagen skal findes i centralnervesystemet.

I det sidste år har Sundhedsstyrelsen haft et arbejde i gang med at udvikle Nationale Kliniske Retningslinjer for Generaliserede Smerter i Bevægeapparatet. Generaliserede Smerter er en ny samlende betegnelse for en række diagnoser, herunder fibromyalgi. Dansk Fibromyalgi-Forening har fulgt arbejdet tæt og har blandt andet siddet i referencegruppen for arbejdet. Her har man mulighed for at kommentere på arbejdsgruppens udkast, men man har desværre ikke ret meget indflydelse på udformningen af den endelige retningslinje.  Foreningen har også indsendt høringssvar og udarbejdet et længere notat om retningslinjen. Begge dele kan læses her ….

Hovedtrækkene i foreningens høringssvar er, at det er absurd at udarbejde en retningslinje, der stort set (90%) kun baserer sig på forskning i fibromyalgi og igen insistere på dansk enegang. I stedet for kalde den for en retningslinje for generaliserede smerter, burde den hedde retningslinje for fibromyalgi.

Vi er tilfredse med, at det helt utvetydigt fastslås, at fibromyalgi (generaliserede smerter i bevægeapparatet) IKKE er en psykisk lidelse. Årsagen skal findes i centralnervesystemet. Derfor protesterer foreningen også kraftigt over at organisere behandlingen efter en model, der bygger på psykiatriske principper og som lægger op til, at alle skal udredes og behandles efter TERM-modellen eller brug af kognitiv terapi ved svære tilstande.

Foreningen mener også, at det bør fremgå meget tydeligt, at det er en retningslinje, hvor man kun går ind i enkelte nedslagspunkter, da der ikke er ressourcer til mere, ligesom det bør fremgå tydeligt, at også børn kan få fibromyalgi (generaliserede smerter i bevægeapparatet), selv om retningslinjen kun gælder for voksne. Endelig afgiver foreningens kommentarer til de enkelte anbefalinger i retningslinjen.

Det forventes, at den endelige udgave af de Nationale Kliniske Retningslinjer kommer inden årets udgang.

Læs mere om den kliniske retningslinje for generaliserede smerter i bevægeapparatet her:

NRK: Udredning og behandling/rehabilitering af patienter med generaliserede smerter

Høringssvar fra Fibromyalgi- & Smerteforeningen

Supplerende høringssvar fra Fibromyalgi- & Smerteforeningen

FSFs gennemgang af Udkast til klinisk retningslinje om Generaliserede Smerter i Bevægeapparatet

 

Her kan du læse mere om Nationale kliniske retningslinjer generelt:

Hvad er egentligt en national klinisk retningslinje? Hvordan arbejder man med retningslinjerne og hvad skal de bruges til?

Hvad er en national klinisk retningslinje (NKR)?

 

Hvad er referencegrupper omkring NKR og hvordan udpeges de?

Referencegrupper i relation til udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer

 

Et eksempel på et kommissorium for udarbejdelse af en klinisk retningslinje:

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for synkebesvær

 

Et eksempel på et udpegningsbrev til en referencegruppe:

Udpegning til referencegruppe vedr. nationale kliniske retningslinjer for synkebesvær

 

 

Nyhedsbrev