Frivillige kontaktpersoner og netværk

undefined

Dansk Fibromyalgi-Forening har mange frivillige kontaktpersoner fordelt i hele landet, som gerne vil tale med dig omkring livet med fibromyalgi. Nogle kontaktpersoner er desuden kontaktpersoner for lokale netværksgrupper, hvor du har mulighed for at møde andre fibromyalgiramte. 
Find din nærmeste netværks gruppe her i listen og ring til kontaktpersonen for nærmere information om gruppens aktiviteter. Det er helt uforpligtende og du kan evt. komme og være med 1. gang for at se om det er noget for dig.

Region Hovedstaden

Regionsleder Birgit Bie Johansen, tlf. 2256 0318.

Bagsværd/Søborg
Netværksgruppe
Mødes én gang pr. måned på Gladsaxe Bibliotek, mødesal 6, Søborg.
Birgit Christensen, tlf. 2621 0250. 

Espergærde 
Netværksgruppe
Mødes 1. onsdag i hver måned kl. 14-17 i Mørdrup Kirke, Vestermarken 2, Espergærde.
Dorthe Krauch Harboe, tlf. 2061 5534.

Frederikssund 
Netværksgruppe
Mødes 2. onsdag i hver måned (undt. juli) kl. 11-13 i Frivilligstedet, Østergade 3C, Frederikssund.
Bente Schousboe, tlf. 2041 2487 ml. kl. 11-13, b.schousboe@outlook.dk

Herlev/Søborg 
Netværksgruppe
Mødes tirsdage i ulige uger kl. 14-16 i ”Kontaktstedet Marielyst”, Herlev Hovedgade 172, Herlev, 
Lis Madsen, tlf. 5190 3567 og Connie Hansen, tlf. 2367 9138.

Ishøj 
Netværksgruppe ”Optimisterne” – Selvhjælpsgruppe m. rådgivning
Mødes 1. mandag i hver måned kl. 13-16 i Stenbjerggaard Beboer- og Kulturhus, Østergaarden 19A, Ishøj
Bente Stisen, tlf. 2218 0657.

Kastrup 
Netværksgruppe
Viviann Kruse, tlf. 2347 4116 og Ina Hansen, tlf. 5362 0733, tirs/tors kl. 16-18

København-Nørrebro Netværksgruppe
Bente Grøndal Hansen, tlf. 2491 8574, man/tirs kl. 10-13

København-Nørrebro 
Netværksgruppe
Bente Grøndal Hansen, tlf. 2491 8574

Tåstrup 
Netværksgruppe
Bente Kristiansen, tlf. 2823 1933 og Conny Pedersen, tlf. 2068 4347

Region Sjælland

Greve 
Netværksgruppe 
Maj-Britt Eriksson, tlf. 2618 2116

Kontaktperson Else Strange, tlf. 4140 7714

Kalundborg 
Netværksgruppe
Mødes 1. torsdag i ulige uger kl. 13-16 i Info-butikken, Lindegade, Kalundborg, tlf. 5951 1169
Kaja Nielsen, tlf. 6175 4380

Nakskov 
Netværksgruppe
Birthe Bruun, tlf. 5492 6116

Ruds Vedby
Netværksgruppe
Mødes sidste tirsdag i måneden kl. 10-? Sognegården i Ruds Vedby
Gitte Marin Petersen, tlf. 2872 0029, Ingen henvendelse efter kl. 17

Region Nordjylland

Frederikshavn 
Netværksgruppe
Mødes 1. onsdag kl. 10.30 i hver måned, Ældrecenter ”Sydbyen”, Frederikshavn
Marta Jørgensen, tlf. 2234 3936

Varmtvandssvømning
Tilbud om gratis svømning i varmtvandsbassin på Caspershus hver mandag kl. 17.45-19.15. 
Kontakt Marta Jørgensen for nærmere info, tlf. 2234 3936.

Kontaktperson Dorethe Amondsen, tlf. 9842 7705

Hobro 
Netværksgruppe – selvhjælpsgruppe m. rådgivning
Mødes 1. mandag i hver måned kl. 13-15, på Nordvestvej 4, Hobro
Vibeke Thostrup, tlf. 2080 3229 og Anna-Grethe Vinkler, tlf. 4158 2905

Hurup
Kontaktperson Jonna Hvass, tlf. 2440 3871 ml. kl. 9.00-15.00

Jammerbugt
Kontaktperson Susanne Guldhammer Jensen, tlf. 2343 7630

Skagen 
Netværksgruppe
Mødes 1. onsdag i måneden kl. 13.30-15.30
Aase Fischer, tlf. 9844 4874/6049 1865

Aalborg 
Netværksgruppe
Mødes i Frivillighuset Aalborg, Mølholmsvej 2
Anne Birgitte Loft, tlf. 9831 0225

Region Midtjylland

Grenå 
Netværksgruppe – Fibromyalgigruppen af 1997 i Grenå
Mødes én gang i måneden, 
Tina Olsen, tlf. 4220 2931 og Jørgen Lautrup, tlf. 3051 9891, j.lautrup@mail.dk

Horsens 
Netværksgruppe
Mødested i ”Sund by”-butikken, Åboulevarden 52, Horsens
Bibi Jane Follmann, tlf. 2872 1131, efter kl. 16

Kontaktperson Jens Christian Jensen, tlf. 2840 8821

Lemvig 
Netværksgruppe ”Vesterhavsgruppen”
Hanne Møller Andersen, tlf. 2226 8354

Randers
Kontaktperson Jonna Bach, tlf. 8641 0825, tirs/tors kl. 10-12

Ringkjøbing/Videbæk 
Netværksgruppe
Ring til Dansk Fibromyalgi-Forenings sekretariat, tlf. 3323 5560

Skive 
Netværksgruppe
Ulla Andersen, tlf. 5192 5262

Århus 
Netværksgruppe
Kontaktperson Jane Bonde, tlf. 2976 7244, 
jane@livetmedfibromyalgi.dk

Region Syddanmark

Esbjerg 
Netværksgruppe - Fibro Netværk Esbjerg, Frivillighuset Vindrosen, Exnersgade 4
Mødes den 3. onsdag i måneden kl. 13-15 
Vibeke Leane Sommer, tlf. 3035 3789, vibekeleane@gmail.com

Fredericia 
Kontaktperson Margit Nielsen,
tlf. 6441 3213/5057 0628, margit.konge8@gmail.com

Grindsted/Sdr. Omme/Varde 
Netværksgruppe
Mødes 1. onsdag i måneden kl. 11-?
Annie Thomassen, tlf. 2127 2120, a.m.t@youmail.dk

Kontaktperson Marianne Brogaard Terkelsen, tlf. 6015 7644, ml. kl. 10-13

Middelfart 
Netværksgruppe
Mødes onsdage i ulige uger, kl. 10.30-13 
Nanna Hansen, tlf. 2680 1284, nitte10@gmail.com
Kate Knudsen, tlf. 2097 0832, funnymus@gmail.com

Nyborg 
Netværksgruppe
Tinaoliine Villien, tlf. 2271 7001, mandag kl. 10-16,
sundhed.livsstil.helse@gmail.com

Odense 
Netværksgruppe
Mona Andersen, tlf. 6610 8870 (ikke mellem kl. 12.00-15.00)

Svendborg 
Netværksgruppe – ”Fibro Netværk Sydfyn”
Mødes den sidste onsdag i måneden fra kl. 15.00-17.30.
Se Facebook gruppen "Fibro Netværk Sydfyn" for yderligere info. 
Renee Hamilton, hamilton@live.dk og Jane Knudsen, tlf. 2822 1495, janedorthe@youmail.dk

Vejen
Netværksgruppe ”Gnisten 1” 
Mødes i ”Huset” i Vejen den 3. tirsdag i hver måned.
Lene Nielsen, tlf. 2235 5911, lene@fidolinux.dk
Bente Dalgaard Madsen, tlf. 3027 0158, brhovborg@gmail.com

Netværksgruppe "Gnisten 2"
Mødes i "Huset" i Vejen den 1. onsdag i hver måned.
Lone Jensen, tlf. 2811 3913, raritet.lj@gmail.com, kl. 16-19
Helle Rundstrøm, tlf. 2681 5738, helle.rundstroem@gmail.com

Rådgivning
Mænd med fibromyalgi

Telefonrådgivere
Jørgen Lautrup, tlf. 3051 9891, j.lautrup@mail.dk 
Jens Christian Jensen, tlf. 2840 8821, bentejens@stofanet.dk

Unge med fibromyalgi
Er du ung med fibromyalgi? Ring og få en snak med vores unge-konsulenter. 

Ungekonsulenter
Træffes onsdag kl. 10-14 tlf. 3323 5560
Stine Bundgaard, stine@fibromyalgi.dk
Charlotte Donna Kristensen, ck@fibromyalgi.dk

Rettelser til listen sendes til Sabine Pedersen - sp@fibromyalgi.dk