Sekretariatet

Sekretariatet varetager den daglige administration, drift og udvikling af Dansk Fibromyalgi-Forening. 

Sekretariatets opgaver er fastlagt af Hovedbestyrelsen i DFF.

Judi Olsen

Sekretariatschef

Gitte Andersen

Økonomi og revision

Susanne Nørager

Medlems- og kursusadministration

Berit Pedersen

Socialrådgiver

Gitte Sårde Baastrup

Psykologisk rådgivning

Enesa Tabakovic

Dokumentation og kvalitet

Jens Arenbach Nielsen

Redaktør og kommunikationskonsulent

Lærke Hammer Eisenreich Sandersen

Studentermedhjælp (vikar)

Anne Windolf-Nielsen

Studentermedhjælper (studieorlov)

Nyhedsbrev