Sekretariatet

Sekretariatet varetager den daglige administration og drift af foreningen. Sekretariatet ledes af en sekretariatschef og består derudover af tre administrative medarbejdere, to socialpolitiske konsulenter, to sundhedspolitiske konsulenter samt en kommunikationskonsulent.

Herudover er en række frivillige tilknyttet sekretariatet. De varetager bla. den frivillige rådgivningsfunktion for vores medlemmer.

Sekretariatets opgaver er fastlagt af Hovedbestyrelsen.

undefined 

Judi Olsen, sekretariatsleder

 

undefined 

Gitte Andersen, Økonomi

 

undefined

Susanne Nørager, Medlemmer

 

 undefined

Berit Pedersen, Socialpolitisk Konsulent

 

undefined 

Charlotte Krisensen, Sundhedspolitisk Konsulent

 

undefined 

Sif Holst, Sundhedspolitisk Konsulent

 

undefined

Mark Sinclair Fleeton, Kommunikationskonsulent

 

undefined 

Bente Stisen, frivillig (træffes tirsdag)

 

undefined 

Bie Johansen, frivillig rådgiver (træffes tirsdage)

 

undefined

Else Hansen, frivillig rådgiver (træffes torsdage) 

 

undefined 

Stine Bundgaard, frivillig rådgiver og ungekonsulent (træffes fredage)

 

undefined

Viviann Kruse, frivillig rådgiver

 

Christine Knuth, frivillig rådgiver

undefined

Bente Schousboe, frivillig rådgiver

Nyhedsbrev