Sekretariatet

Sekretariatet varetager den daglige administration, drift og udvikling af Dansk Fibromyalgi-Forening. 

Sekretariatets opgaver er fastlagt af Hovedbestyrelsen i DFF.

Judi Olsen

Sekretariatschef

Gitte Andersen

Økonomi og revision

Susanne Nørager

Medlems- og kursusadministration

Inge-Marie Bonde

Projektkoordinator

Meta Damgaard

Sundhedskonsulent

Berit Pedersen

Socialrådgiver

Gitte Sårde Baastrup

Psykologisk rådgivning

Enesa Tabakovic

Dokumentation og kvalitet

Jens Arenbach Nielsen

Redaktør og kommunikationskonsulent

Lærke Hammer Eisenreich Sandersen

Sundhedsteamet

Anne Windolf-Nielsen

Sundhedsteamet

Nyhedsbrev