Sekretariatet i FSF

Sekretariatet varetager den daglige administration, drift og udvikling af Fibromyalgi- & Smerteforeningen (FSF). 

Sekretariatets opgaver er fastlagt af Hovedbestyrelsen i FSF.

Du kan kontakte FSF på fsf@fibromyalgi.dk eller ringe til os på tlf: 33 23 55 60:

- Mandag: kl. 10-14 & kl. 16-18
- Tirsdag: kl. 10-14
- Onsdag: Kl. 10-14 & kl. 16-18
- Torsdag: Kl. 10-14 & kl. 16-18
- Fredag: Kl. 10-14

Judi Olsen

Sekretariatschef

Jens Arenbach Nielsen

Kommunikationskonsulent

Morten Østergaard Rasmussen

Kommunikationskonsulent

Gitte Andersen

Økonomi og revision

Enesa Tabakovic

Medlemmer og dokumentation

Karina Korndal

Psykologisk rådgiver og konsulent

Meta Damgaard

Sundhedskonsulent

Berit Pedersen

Socialpolitisk konsulent / socialrådgiver

Karoline Lolk

Konsulent

Lea Tøttrup Norheim

Videnskabelig konsulent

Heidi Janum

Sociale medier

Josefine Meinhardt

Sociale medier

Bente Schousboe

Frivillig rådgiver

Janne Frøsig

Frivillig rådgiver om fysioterapi

Betina Mortensen

Frivillig rådgiver

Christine Grønskov Lyngby

Ungerådgiver

Emilie Holt

Sundhedsteamet

Amalie Ravn

Sundhedsteamet