Sekretariatet

Sekretariatet varetager den daglige administration, drift og udvikling af Fibromyalgi- & Smerteforeningen (FSF). 

Sekretariatets opgaver er fastlagt af Hovedbestyrelsen i FSF.

Judi Olsen

Sekretariatschef

Gitte Andersen

Økonomi og revision

Susanne Nørager

Medlems- og kursusadministration

Inge-Marie Bonde

Projektkoordinator

Meta Damgaard

Sundhedskonsulent

Berit Pedersen

Socialrådgiver

Enesa Tabakovic

Dokumentation og kvalitet

Jens Arenbach Nielsen

Redaktør og kommunikationskonsulent

Lærke Hammer Eisenreich Sandersen

Sundhedsteamet

Anne Windolf-Nielsen

Sundhedsteamet

Nyhedsbrev