Sekretariatet i FSF

Sekretariatet varetager den daglige administration, drift og udvikling af Fibromyalgi- & Smerteforeningen (FSF). 

Sekretariatets opgaver er fastlagt af Hovedbestyrelsen i FSF.

Du kan kontakte FSF på fsf@fibromyalgi.dk eller ringe til os på tlf: 33 23 55 60:
- Mandag fra kl. 10-12
- Tirsdag, onsdag og torsdag fra kl. 10-14
- Fredag fra kl. 10-12

Judi Olsen

Sekretariatschef

Gitte Andersen

Økonomi og revision

Enesa Tabakovic

Medlemmer og dokumentation

Karina Korndal

Psykologisk rådgiver og konsulent

Karoline Lolk

Konsulent

Meta Damgaard

Sundhedskonsulent

Jannie Hansen

Sundhedskonsulent

Berit Pedersen

Socialpolitisk konsulent / socialrådgiver

Vibeke Rozanov

Socialpolitisk konsulent / socialrådgiver

Morten Østergaard Rasmussen

Kommunikationsmedarbejder

Jens Arenbach Nielsen

Kommunikationskonsulent

Josefine Meinhardt

Sociale medier

Heidi Janum

Sociale medier

Christine Grønskov Lyngby

Ungerådgiver

Emilie Holt

Sundhedsteamet

Trine Fuhr Nielsen

Sundhedsteamet

Nyhedsbrev