Sekretariatet

Sekretariatet varetager den daglige administration, drift og udvikling af Foreningen. Sekretariatet består af en sekretariatschef og to administrative medarbejdere, to socialpolitiske- og to sundhedspolitiske konsulenter samt en kommunikations konsulent.

Herudover er en række frivillige tilknyttet sekretariatet. De varetager bla. den frivillige rådgivningsfunktion for vores medlemmer.

Sekretariatets opgaver er fastlagt af Hovedbestyrelsen.

 

 

Judi Olsen

Sekretariatschef

Gitte Andersen

Økonomi og revision

Susanne Nørager

Medlems- og kursusadministration

Sif Holst

Sundhedspolitisk Konsulent

Berit Pedersen

Socialrådgiver

Gitte Sårde Baastrup

Psykologisk rådgivning

Enesa Tabakovic

Dokumentation og kvalitet

Jens Arenbach Nielsen

Redaktør og kommunikationskonsulent

Sabine Pedersen

Studentermedhjælp

Anne Windolf-Nielsen

Studentermedhjælper

Nyhedsbrev